Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)

euromunt tussen duim en wijsvinger

03 juni 2021

Deze week riep minister Koolmees alle gemeenten op om de toelage voor studenten met een beperking gelijk te trekken naar 300 euro per maand. Deze toelage is bedoeld voor jongeren die naast hun studie niets kunnen bijverdienen door bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking. Sinds de invoering van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de studietoelage, waar dit voorheen nog landelijk werd geregeld via het UWV. Probleem is dat er forse verschillen zijn ontstaan tussen de hoogte van de toelage tussen gemeente, waardoor studenten ongelijke toelages ontvangen. Hiermee kan het dus voorkomen dat een student in Utrecht een paar 100 euro meer per maand ontvangt, dan een student die in Groningen studeert.

In 2018 trokken de Landelijke Studentenvakbond en CNV Jongeren hierover aan de bel. Ook de Tweede Kamer gaf aan het onwenselijk te vinden dat de financiële ondersteuning die een student met een beperking ontvangt fors per gemeente verschilt. Hiertoe werd een motie aangenomen waarmee het normbedrag gelijk moest worden getrokken voor alle gemeenten naar 300 euro. Afgelopen najaar heeft Ieder(in), samen met ECIO en andere partijen aandacht gevraagd en input gegeven voor verbeteringen.

Met een brief aan de Tweede Kamer (1 juni 2021) brengt Koolmees deze week opnieuw het belang van het gelijktrekken van het normbedrag van 300 euro voor elke gemeente onder de aandacht. Hij geeft aan het  onwenselijk te vinden dat studenten met een beperking nog steeds te weinig studietoeslag krijgen en loopt met deze oproep alvast vooruit op deze wetswijziging.

 

* Nieuwsupdate 3 maart 2021 *

Normbedrag individuele studieslag waarschijnlijk 1 januari 2022

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking, kunnen via hun gemeente studietoeslag ontvangen. Uit een eerdere evaluatie in 2018 bleek dat deze individuele studieslag, als onderdeel van de Participatiewet nauwelijks wordt gebruikt en de toelage verschilt per gemeente. Goed nieuws was dan ook dat de staatssecretaris bij de gemeenten in september 2020 erop heeft aangedrongen dat zij hun beleid gaan aanpassen. Veel gemeenten hebben aangegeven dat zij hier nog niet klaar voor zijn. De wetswijziging van deze landelijke regeling zal naar verwachting ingaan op 1 juli 2021. Het is nog niet precies bekend wat de wijzigingen exact zijn. Andere rechten en plichten kunnen van invloed zijn op het recht of de hoogte van de toeslag. Waarschijnlijk gaat de invoering van de nieuwe studietoeslag in per 1 januari 2022. Neem voor meer informatie over de individuele studietoeslag contact op met de gemeente waar je staat ingeschreven.

Gerelateerde items

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals

Nationaal Programma Onderwijs | herstel en meer perspectief studenten en professionals