Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

24 april 2019

Op 24 april 2019 vond het Kamerdebat met minister Van Engelshoven plaats over studeren met een functiebeperking. Alle aanwezige partijen waren het eens over het belang van toegankelijk, studeerbaar en inclusief onderwijs. Tijdens het debat kwam ter sprake dat het onderwijs op dit moment nog niet altijd op deze manier wordt ervaren door studenten met een functiebeperking.

De vraag die gedurende het debat centraal stond was dan ook: hoe creëer je kansengelijkheid en zorg je ervoor dat studenten met een functiebeperking net zoveel kans hebben om hun studie met succes af te ronden als iedereen? Hoewel het nog even afwachten is welke maatregelen er precies uit het debat voortvloeien, vatten wij hieronder alvast de belangrijkste punten uit het debat samen.

Financiële hulp

Op dit moment zijn er verschillende financiële voorzieningen waar studenten met een beperking aanspraak op kunnen maken. Binnen het debat noemden partijen het oneerlijk dat er op dit moment veel verschil zit in de hoeveelheid financiële ondersteuning die studenten ontvangen. Zo is dit bij het profileringsfonds afhankelijk van de hogeschool of universiteit waar de student studeert en voor de individuele studietoeslag van de gemeente waar hij woont. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor de onbekendheid van voorzieningen. Hierbij helpt het volgens een aantal  Kamerleden niet dat er zoveel verschillende regelingen zijn, waarop enkele partijen pleitten voor één landelijke financiële regeling of richtlijn. Of dit er ook echt komt moet de toekomst uitwijzen, maar wat betreft het profileringsfonds ligt er een hele duidelijke opdracht voor de instellingen, aldus de minister. Financiële uitputting van dit fonds mag nooit een argument zijn. Alle studenten die hier recht op hebben, kunnen er een beroep op doen.

Betere informatievoorziening

In het debat gaf de minister gehoor aan de oproep van het ISO en de LSVb om te kijken hoe de informatievoorziening voor studenten met een beperking beter geregeld kan worden. Zij bepleiten dat er voor studenten met een beperking één duidelijke website moet komen waar alle voorzieningen worden beschreven waar deze studenten recht op hebben. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat daar een belangrijk knelpunt zit: er zijn voorzieningen mogelijk, maar studenten vinden de weg er naartoe niet of te laat. Ook het pleidooi voor één zorgcoördinator op iedere instelling kwam aan de orde.

Mentor mee naar vervolgopleiding

Een ander breed gedragen punt in het debat was dat de overgangen tussen onderwijsinstellingen beter móeten, zeker voor jongeren met een beperking. Zo werd er gevraagd naar de mogelijkheid  voor een mentor in het voortgezet onderwijs om mee te gaan naar de vervolgopleiding om te bespreken wat een student nodig heeft. De minister erkent het belang van een warme overdracht, maar de privacy telt ook en dat betekent dat de student hierbij aan zet is.

Overstap naar arbeidsmarkt

Er was vanuit verschillende politieke partijen aandacht voor de stap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld wat hierbij werd genoemd was de transitieroute van het Graafschap College om studenten met een beperking van school naar werk te begeleiden. Het is belangrijk dat studenten met een beperking naar een passende baan worden geholpen. Hierbij is gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministeries OCW en SZW belangrijk.

Kennispunt mbo

Tot slot vroegen verschillende Kamerleden aan de minister waarom er nog geen expertisecentrum inclusief onderwijs voor het mbo bestaat. Hierbij werd door enkele partijen geopperd taken te beleggen bij het ECIO dat voor het hoger onderwijs werkt. De minister gaf hierop aan dat taken op dit gebied belegd zijn binnen de MBO Raad. Vanwege de  onduidelijkheid die in het debat ontstond over hoe deze taak op dit moment wordt ingevuld in het mbo heeft de minister aangegeven hier binnen een paar weken schriftelijk op terug te komen. Daarnaast heeft Lisa Westerveld (GroenLinks) een Verslag van een Algemeen Overleg (VAO) aangevraagd, wat betekent dat er nog moties kunnen volgen.

Gerelateerde artikelen

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag