Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

student op tablet

17 juni 2019

Op 11 juni jl. werd in de Tweede Kamer gestemd over maatregelen die betrekking hebben op studeren met een functiebeperking. Eerder werd er gedebatteerd over dit thema. Alle partijen onderstreepten hier het belang van toegankelijk, studeerbaar en inclusief onderwijs. Op 11 juni 2019 besloot de Tweede Kamer ook daadwerkelijk in te stemmen met verschillende maatregelen die de toegankelijkheid moeten verhogen.

In  een eerder debat werd de minister van OCW via verschillende moties gevraagd om de informatievoorziening te verbeteren en alternatieve toetsvormen beschikbaar te stellen voor studenten met een beperking. Hierbij werd onder andere gepleit voor een landelijke website over studeren met een functiebeperking. Zo moeten studenten informatie over de voorzieningen waar ze recht op hebben beter en sneller kunnen vinden.

Aandacht voor in- en uitstroom

Daarnaast moet de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt beter  begeleid gaan worden en worden gezorgd voor een soepelere overgang naar het hoger onderwijs. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat de overstap naar en het vertrek vanaf het hoger onderwijs beter verloopt voor studenten met een functiebeperking. Tot slot werd nog besloten dat studentenwelzijn voortaan, in de jaarlijkse inspectierapportage ‘Staat van het Onderwijs’, ook een thema moet worden. Hiermee wordt de Inspectie van het Onderwijs dus verzocht om in hun onderzoek meer aandacht te besteden aan het thema studentenwelzijn.

Motie over uitbreiding functie ECIO

Eerder werd er ook nog een motie ingediend over uitbreiding van de expertisefunctie van ECIO naar het mbo. Op dit moment is het expertisecentrum enkel in te schakelen voor het hoger onderwijs. Deze motie is nog aangehouden, waardoor nog niet bekend is wat hiermee zal gebeuren.