Transgender- en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

Tnn

19 november 2019

Vanaf vrijdag 1 november 2019 zijn intersekse- en transgender* personen expliciet wettelijk beschermd tegen discriminatie. Een wet van D66, PvdA en GroenLinks treedt die dag in werking. COC, NNID en TNN hebben lang gepleit voor het discriminatieverbod en zijn gelukkig met dit resultaat.

In de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) staat vanaf 1 november dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Behalve voor transgender- en intersekse personen, is de wet ook van belang voor bijvoorbeeld non-binaire, androgyne en genderqueer personen.

Dit meldt het Transgender Netwerk Nederland. Lees hier het volledige bericht.

* transgender personen: mensen van wie de genderidentiteit of -expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: mensen van wie de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.