Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst
Terugblik voorlichtingsbijeenkomst

06 februari 2020

Aandacht voor financiële ondersteuning is belangrijk voor studenten. De invoering van het leenstelsel brengt voor veel studenten (extra) druk mee. Studenten die moeilijk rondkomen, ervaren veelal problemen bij hun studie. Voor studenten met een ondersteuningsvraag (studenten+) speelt dit extra, waardoor zij belemmeringen kunnen ervaren tijdens het studeren. Om deze reden organiseerde ECIO op 30 januari jl. een landelijke bijeenkomst over financiële ondersteuning.

Doel van de bijeenkomst

Kennisdeling over hoe studenten met een ondersteuningsvraag geholpen kunnen worden, stond tijdens de bijeenkomst centraal. Met focus op hoe studenten minder financiële belemmeringen ervaren en wie welke rol hier in kan pakken.

Programma

De bijeenkomst was opgedeeld in drie onderdelen: informatie uitwisselen, discussie en workshop. De bezoekers bestonden uit decanen, studieadviseurs, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Informatie uitwisselen

ECIO trapte de bijeenkomst af met een overzicht in financiële voorzieningen waar studenten+ aanspraak op kunnen maken. Gerard van der Wel, beleidsmedewerker bij het ministerie van SZW, ging vervolgens verder in op twee specifieke regelingen: de individuele studietoeslag en de no-riskpolis. Het doel van de Participatiewet is een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving. Er zijn verschillende instrumenten die hieronder vallen, waaronder de individuele studietoeslag en no-riskpolis. Indien het een jongere met een beperking niet lukt om naast de studie een bijbaan te hebben, kunnen zij bij de gemeente een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. Op dit moment wordt er gewerkt aan de motie Raemakers, wat betekent dat de regeling in de toekomst beter geharmoniseerd zal worden tussen gemeenten. Tot slot kunnen jongeren die belemmeringen ondervinden tijdens hun opleiding een no-risk verklaring aanvragen. Dit is bedoeld om werkgevers te compenseren en kan helpen in de overgang van onderwijs naar werk.

Discussie

Hierbij waren het ministerie van SZW, het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Het lectoraat schulden van de hogeschool Utrecht en een decaan van een hogeschool vertegenwoordigd. Een van de vragen die tijdens het panelgesprek gesteld werd, betrof de financiële mogelijkheden van studenten+, hoe kunnen de financiële voorzieningen voor studenten+ nog beter kan worden ingericht. De algehele conclusie was dat financiële zorgen onder studenten veel stress kunnen geven. Het is belangrijk dat de informatievoorziening rondom de financiële mogelijkheden voor studenten met een ondersteuningsvraag op orde is.

Studenten moeten worden geholpen om de juiste financiële hulp te vinden

Bas Litjes (ISO)

Workshop geldzorgen

Tot slot werd er na de pauze een workshop gegeven door het lectoraat schulden van de Hogeschool Utrecht. In de workshop leerden de deelnemers hoe zij financiële problematiek onder studenten kunnen signaleren en hoe zij hier vanuit hun rol hulp in kunnen bieden.

Geldzorgen hebben invloed op de cognitieve functies van de student, juist deze functies heb je hard nodig bij je studie!

Annemarieke van der Veer (Lectoraat schulden, Hogeschool Utrecht)

Gerelateerde artikelen

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)