Terugblik themabijeenkomst langstudeerders en zorgplicht

Bijeenkomst d.d. 8 oktober 2021

getekende boekenplank met boeken, op voorgrond benen op tafel met zwarte gymschoenen aan

11 oktober 2021

ECIO organiseert jaarlijks verschillende regiobijeenkomsten. Qua inhoud wordt aangesloten bij de behoeften van studieadviseurs en studentendecanen (decanenvereniging LOShbo). Dat er behoefte was aan maar informatie over langstudeerders in relatie tot zorgplicht, bleek uit de grote opkomst van 65 deelnemers.

De bijeenkomst startte met oriënterende vragen, zoals:

  • Wie ben je en waar werk je?
  • Hoe lang heb je zelf over je studie gedaan?
  • Wat zijn je verwachtingen van vandaag?

Gastsprekers Irene Witteman (hogeschool Inholland), Theo Bakker (Haagse hogeschool) en ervaringsdeskundigen deelden hun ervaringen, tips en aanpak rondom langstuderen in relatie tot zorgplicht.

Aanpak Hogeschool Inholland bij langstuderen en zorgplicht

Irene Witteman van hogeschool Inholland vertelt over de verschillende interventies die zij de afgelopen jaren hebben ingezet om langstudeerders zo goed mogelijk naar een diploma te begeleiden. Wat zijn de opbrengsten en nieuwe inzichten? Ook Angelique de Bruin, oud-langstudeerder van Inholland en zelf coördinator Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam deelt haar ervaringen. Welke aanpak heeft haar het meest geholpen en hoe zet zij deze wijze van begeleiding in voor haar eigen studenten? Uit het verhaal van Inholland blijken ‘verbinding maken’ en ‘persoonlijke aandacht’ essentieel bij het begeleiden van langstudeerders.

Promotieonderzoek studievoortgang studenten met autisme Haagse Hogeschool

Theo Bakker deed promotieonderzoek naar specifieke studieproblemen van studenten met autisme. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat deze studenten veel problemen ervaren met het plannen van hun studie, het maken van keuzes en het leggen van sociale contacten. Ook hebben zij naar verhouding meer last van bijkomende problemen, zoals een andere functiebeperking of depressies. Toch is dit niet per se uniek voor deze groep studenten. Dit type problemen komt in meer of mindere mate voor bij alle studenten. De vraag in zijn promotieonderzoek is dan ook wat data over achtergrond en studievoortgang leert over de specifieke studieproblemen die studenten met autisme hebben vergeleken met andere studenten. Hiervoor heeft Bakker hun achtergrond, succes in het 1e studiejaar, studievoortgang en hun diplomarendement onderzocht. Daarnaast heeft Bakker zeven jaar aan studiedata van circa 100 bachelorstudenten met een formele diagnose van autisme vergeleken met 2.500 studenten met een andere functiebeperking en 25.000 studenten zonder functiebeperking.

  • Laat deze data hetzelfde zien wat uit het kwalitatief onderzoek komt?
  • Welke verschillen en overeenkomsten zien we tussen deze groepen?
  • Wat kunnen we ervan leren voor studiebegeleiding en inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs is bepalend voor studiesucces

Het is heel belangrijk dat we extra aandacht hebben voor studenten met autisme én voor het heersende stigma. Deze studenten worden vaak gepest. Speciale aandacht voor studeren met een functiebeperking is altijd relevant. De ene functiebeperking heeft niet altijd hetzelfde effect op de omgeving als de andere functiebeperking. Daarom is het ook heel belangrijk dat we werken aan inclusief onderwijs! 

Vervolgbijeenkomst over langstuderen

Iedereen is enthousiast voor een vervolgbijeenkomst! ECIO zegt toe deze te organiseren. Houd hiervoor de agenda in de gaten of meld je aan voor de ECIO-nieuwsbrief. Dan blijf je automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten rondom inclusief onderwijs. 

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Infographic | Mentaal welzijn in coronatijd; 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief

Behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom studenten

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals