Terugblik Symposium duurzame arbeidsparticipatie – 3 november 2020

Symposium3nov20 ecio

05 november 2020

Een toegankelijke arbeidsmarkt is van belang om de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorwaarde is een goede samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt. Tijdens het symposium werd ingegaan op de trends,  bewustwording, obstakels en (gedeeld) probleem-eigenaarschap. Ervaringen van studenten en good practices zijn gedeeld. Het symposium was een initiatief van Hogeschool Utrecht en ECIO, en werd mede georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Marian de Groot, voorheen programmadirecteur ECIO.

podium met gastsprekers

Marian de Groot, die tijdens dit symposium tevens ook afscheid nam, opende het symposium en sprak met passie over het onderwerp: “Cijfers laten duidelijk zien dat studenten met een functiebeperking een lagere arbeidsparticipatie hebben dan zonder beperking. Hierdoor missen we talenten op de arbeidsmarkt. Het bespreken van dit onderwerp is daarom hard nodig”. Marian is een voorvechter voor inclusief onderwijs en een betere aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zij hoopt dan ook de deelnemers van het symposium te inspireren tot verandering.

Biedt iedereen een kans!

Als spreker trapte Anke van Rossum, trendwatcher bij Berenschot, af. Hoe kan het dat studenten met een beperking minder kansen krijgen? Veel talenten staan hierdoor langs de zijlijn. Er zijn verschillende stimulansen die jongeren met een beperking aan het werk proberen te helpen, maar nog met weinig resultaat. De brug die een student nodig heeft tussen onderwijs en arbeidsmarkt is maatwerk: Voor de één is een wiebelende hangbrug genoeg, de ander heeft een stevige betonnen brug nodig. Het begint bij het bieden van een kans! Anke riep de deelnemers op om na te denken over wie hen ooit een concrete kans heeft gegeven. Welk gevoel gaf dat? En hoe bepalend was het voor hun loopbaan?

Wat levert een inclusief bedrijf voor werkgevers op? Meerdere onderzoeken tonen aan dat inclusief ondernemen tot betere bedrijfsprestaties leidt door de input van verschillende perspectieven. Naast dat dit een beweegreden kan zijn, is ook eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk. Durf te investeren. Samenwerking is hierbij van belang. Sla de handen ineen. Ga aan de slag om die kansen te bieden en neem de doelgroep erin mee! Zij weten het beste wat nodig is. Bekijk de presentatie.

Panelgesprek 1: Het probleem

Tijdens het eerste panelgesprek werd aandacht besteed aan de problematiek. Hanna van Kruistem, studente ecologische pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht, vertelde haar eigen verhaal: “Het persoonsafhankelijke is een probleem”. Zij kwam anderhalf jaar geleden onverwachts in een rolstoel te zitten. Hierdoor werd haar geadviseerd om maar even thuis te zitten en rustig aan te doen. Dat wilde ze helemaal niet, “Ik wilde aan de slag! Het hebben van een beperking bekent niet dat ik niet meer mee kan doen.”

Als Ombudsman Arbeidsmarkt krijgt Nico Blok veel signalen van werkgevers en werknemers. Hij benoemde de grootste problemen waar jongeren tegenaan lopen. Allereerst is wet- en regelgeving veel te ingewikkeld. Jongeren met een beperking die het hoger onderwijs hebben afgerond, vallen op dit moment niet onder het doelgroepenregister. Dit kan zorgen voor oneerlijke situaties en willekeur tussen jongeren met een beperking. Daarnaast loont werken niet altijd: door meer loon kan je erop achteruit gaan qua uitkering. En als laatste is het krijgen van benodigde voorzieningen erg ingewikkeld en/of duurt het erg lang.

Rob Ruhl, werkzaam bij Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, beaamt dat de wet- en regelgeving te ingewikkeld is. Daarbij geeft hij ook aan dat het vaak maatwerk is. Iedere student is anders en heeft andere ondersteuning nodig. Het Rijk van Nijmegen zet zich in door jobcoaching te bieden en ondernemers te ontzorgen. Hierdoor kan de ondernemer ruimte bieden aan mensen met een beperking. Samenwerking met de gemeente is hierbij echt belangrijk om de hulp en ondersteuning te kunnen bieden die nodig is.

Panelgesprek 2: De Oplossing

Met de prikkelende stelling: ‘Om het probleem op te lossen moet je op landelijk niveau beginnen’ werd dit panelgesprek gestart. Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, was het hier niet mee eens. “Het is niet de overheid die alles alleen moet doen”. We moeten dit samen doen. Maar dit levert spanning op: Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij iedereen! De overheid, de gemeenten, onderwijsinstellingen en ook de bakker om de hoek moet kansen bieden. En de jongere met een beperking moet de kansen pakken. “Wat daarin helpt zijn rolmodellen, dat iedereen ziet dat het kan!”

Dirk Cornelissen, bestuurssecretaris van iPabo, sloot zich daarbij aan. “Actie is nodig! We hebben allemaal een rol waarin we iets kunnen betekenen. Als hogeschool kunnen we dat voor onze studenten en onze regio.” Urgentie helpt daarin, want door tekorten in het basisonderwijs zijn basisscholen heel bereidwillig om stageplekken te bieden. Dit helpt voor de participatie. Verder onderstreepte Dirk het belang van studentenwelzijn waar iPabo hard aan werkt: ze hebben een online platform hiervoor gelanceerd en hebben extra studentpsychologen aangenomen.

Joyce van der Klauw van de VNG duidde in haar videoboodschap op de rol van de gemeenten. Een belangrijke taak van de gemeenten is het maken van een lokale inclusieagenda. Hierin staat hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat mensen met een beperking net zo goed kunnen mee doen als mensen zonder een beperking. Via het project ‘Iedereen Doet Mee’ ondersteunt de VNG de gemeenten hierin door handreikingen, bijeenkomsten en het delen van goede voorbeelden.

Deze goede voorbeelden en handreikingen zijn belangrijk, maar ook actie is nodig! Linda Voortman, Wethouder van de gemeente Utrecht, vertelde hoe ze dat in haar gemeente doet. Zij onderstreept het belang van toegankelijk communiceren: “Bij de Gemeente Utrecht hebben we bijvoorbeeld een aparte pagina waar mensen met een beperking hun CV kunnen uploaden”. De gemeenten hebben een belangrijke rol in het realiseren van een inclusieve samenleving. Dit blijft een continu proces.

Afscheid van Marian de Groot

Naast dat het belangrijk was om dit onderwerp te bespreken, was dit symposium ook een afscheid van Marian de Groot. Na jarenlange inzet op het gebied van inclusief onderwijs en studentenwelzijn binnen CINOP, ECIO en Hogeschool Utrecht heeft zij tijdens dit symposium ook een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Meer dan verdiend!

twee sprekers op het podium met banners op de achtergrond

Striptekenaar Suus van den Akker

Tijdens het Symposium heeft Suus van den Akker striptekeningen gemaakt. Deze tekeningen tonen in één oogopslag een inhoudelijke samenvatting van het symposium.

twee pilaren: onderwijs en arbeidsmarkt en de gemeente die hen verbindt

Het symposium Duurzame Arbeidsparticipatie is opgenomen! Via deze link kun je het symposium nogmaals bekijken. Lees ook de blog van Nico Blok, OmbudsSpits Werk & Participatie, Onbeperkt aan de Slag. Hierin zet Nico de verschillende knelpunten en oplossingen uiteen.

Mentimeter

Met de Mentimeter, een online tool, is respons opgehaald bij de deelnemers. Ben je benieuwd naar waar de deelnemers vandaan kwamen, waar ze werkzaam zijn en welke vragen ze hadden voor de panelleden? Bekijk de respons.

Organisatie

Het symposium Duurzame Arbeidsparticipatie is een georganiseerd door Hogeschool Utrecht en ECIO.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag