Terugblik Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Terugblik startconferentie platform naar inclusiever onderwijs

03 maart 2020

Op 12 februari vond de startconferentie van het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs plaats. Het doel van deze bijeenkomst? Delen van kennis en samen werken aan inclusiever onderwijs. Het praktijkplatform wil van betekenis zijn voor scholen die de stap naar inclusief onderwijs al hebben genomen of hen ondersteunen die deze stap nog gaan zetten. Professionals en bestuurders vanuit het onderwijs, gemeenten en zorgorganisaties kwamen op de startconferentie bijeen. Joyce van der Wegen nam deel vanuit ECIO en doet verslag.

Mooi om te zien dat scholen, besturen en gemeenten gezamenlijk werken aan inclusief onderwijs. Wat mij opviel is dat het hoger onderwijs hier nog in ontbreekt. Ook daar wordt gewerkt aan inclusief onderwijs. Voor de toekomst zou het nóg mooier zijn als het praktijkplatform zich ook op de hoger onderwijssector richt.

Joyce van der Wegen

“Mooi om te zien dat scholen, besturen en gemeenten gezamenlijk werken aan inclusief onderwijs. Wat mij opviel is dat het hoger onderwijs hier nog in ontbreekt. Ook daar wordt gewerkt aan inclusief onderwijs. Voor de toekomst zou het nóg mooier zijn als het praktijkplatform zich ook op de hoger onderwijssector richt.”

Terugblik sprekers

Op deze dag werd ruim aandacht besteed aan de stappen die scholen in het po, vo en mbo zetten naar inclusiever onderwijs. Minister Arie Slob gaf een presentatie als ook Rick Brink (minister van Gehandicaptenzaken), voorzitter van het College voor de rechten van de Mens, Adriana van Dooijeweert en professor Mel Ainscow. Ainscow bepleit dat de theory of action behulpzaam kan zijn bij het creëren van inclusief onderwijs. Vijf belangrijke factoren voor inclusief onderwijs zijn volgens hem:

  1. Definieer een gezamenlijke definitie van inclusie en gelijkheid.
  2. Gebruik onderzoek en werk evidence based.
  3. Ondersteun en professionaliseer docenten in het creëren van inclusief onderwijs.
  4. Zet leraren centraal in het onderwijssysteem.
  5. Stimuleer samenwerkingen om inclusieve ontwikkelingen mogelijk te maken.

Leestip: A guide for ensuring inclusion and equity in education

Voorzitter van het College voor de rechten van de Mens, Adriana van Dooijeweert, benadrukte als gastspreker het belang van een gezamenlijke stip op de horizon. Zij verwees daarbij naar het VN-verdrag. Het VN verdrag is een belangrijk instrument, maar nog geen meetbaar plan. Samen moeten wij bepalen waar we naartoe bewegen. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de implementatie van dit verdrag.

Terugblik praktijkvoorbeeld mbo: samenwerking in onderwijs en zorg

Een inspirerend voorbeeld op deze dag zijn de activiteiten van het Deltion Jongerenteam; een sociaalwijkteam in de school dat met 22 hulpverleners interdisciplinair werkt, snel schakelt en als toegankelijk voor studenten wordt ervaren. Het team heeft als doel om met één been in school en één been buiten de school te staan. Hiermee slaan zij de verbinding tussen onderwijs en zorg. Om dit mogelijk te maken heeft het Deltion College een samenwerking opgezet met de gemeente Zwolle.

Benieuwd naar meer informatie over inclusief onderwijs en de kenmerken hiervan?

Factsheet Inclusief onderwijs als kinderrecht

Defence for Children komt op voor de kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. In de factsheet zet Defence for Children de kenmerken van inclusief onderwijs en de geleidelijke en onmiddellijke verplichtingen voor de Staat op een rij.

Platform voor álle onderwijssectoren

Het zou mooi zijn als ook de hoger onderwijssector kan aansluiten bij het praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Voor het creëren van inclusief onderwijs is het belangrijk om onderwijsbreed samen te werken en gezamenlijke doelen te bepalen. ECIO gaat, als expert op het gebied van inclusief onderwijs en studentenwelzijn, graag hierover met je in gesprek.