Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

Regiobijeenkomst

01 november 2019

Sinds 2011 is studeren met een functiebeperking opgenomen in het accreditatiekader van de NVAO. Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Studentenwelzijn wordt nu overal in het land geagendeerd in het kader van de kwaliteitsafspraken.

Tijdens de drie regiobijeenkomsten die ECIO in oktober 2019 organiseerde stond het thema borgen van kwaliteit door het agenderen en implementeren van beleid studeren met een beperking én studentenwelzijn centraal. En dus: hoe kunnen we stappen zetten van pleisters plakken richting preventie en inclusie? Er is gesproken over ingrediënten voor verandering en good practices en lessons learned zijn met elkaar gedeeld. Laat je inspireren door de verslagen en presentaties!

Presentatie ECIO Regiobijeenkomst 8 oktober 2019

Presentatie ECIO Regiobijeenkomst 3 oktober 2019

Presentatie HU Regiobijeenkomst 3 oktober 2019

Presentatie Rianne de Jonker regiobijeenkomst 8 oktober 2019

Presentatie Verkenning Healthe life skills regiobijeenkomst 1 oktober 2019

Presentatie Welkomstwoord Erna Klein Ikkink regiobijeenkomst 8 oktober 2019

Verslag Regiobijeenkomst 8 oktober 2019

Verslag Regiobijeenkomst 3 oktober 2019

Verslag Regiobijeenkomst Borgen kwaliteit op 1 oktober 2019

Presentatie ECIO Regiobijeenkomst 1 oktober 2019

Presentatie UU Regiobijeenkomst 3 oktober 2019

Presentatie Sporen van beleid Regiobijeenkomst 1 oktober 2019

Presentatie Lies Korevaar Regiobijeenkomst 1 oktober 2019

Vragen?

Docenten, studentendecanen en andere onderwijsprofessionals kunnen met al hun vragen en opmerkingen terecht bij onze infolijn. Deze is bereikbaar via telefoon: 073 6800783 of e-mail: algemeen@ecio.nl. Binnen drie werkdagen geeft ECIO inhoudelijk antwoord op je vraag.
Studenten kunnen met vragen terecht bij de studentendecaan van hun opleiding.

Gerelateerde artikelen

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho