Terugblik | Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag – 10 november 2020

10 november 2020

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. Deze online sessie staat dan ook in het teken van professionalisering van onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs aangaande studeren met een ondersteuningsvraag.

Sprekers

Manûshân Nesari, teamcoördinator Studentenvoorzieningen Hogeschool UCLL, was gastspreker. Tijdens zijn presentatie ging hij in op het begeleidingscontinuüm en de professionalisering van de verschillende rollen op dat continuüm. Bekijk ook onderstaande video, waarin hij spreekt over de kansen en uitdagingen die samenhangen met het vraagstuk van studentenparticipatie en hoe hogescholen deze kunnen ondersteunen.

Jiska Ogier is ervaringsdeskundige. Ze vertelde als gastspreker, vanuit het studentperspectief, over haar eigen ervaringen.

Presentaties en het verslag

Bekijk hier de presentaties:

Ben je benieuwd wat er is gezegd tijdens de online themasessie? Lees hier het verslag.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag