Terugblik | bijeenkomst studeren in coronatijd

Studenten die studeren met een beperking delen hun ervaringen

Arm met pen in de hand ligt op tafel met kop koffie

17 december 2020

Op 9 december 2020 organiseerde ECIO samen met Ieder(in), LSVb, ISO en JongPIT een bijeenkomst over studeren met een beperking in coronatijd. Hoe zit het met de toegankelijkheid? Wat doet online onderwijs met je sociale netwerk? En hoe wordt er meegedacht vanuit jouw opleiding?

Deelnemers bijeenkomst over studeren met een beperking

Te gast bij de bijeenkomst was ook de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn (de koepels VH, VSNU, het ministerie van OCW en Universiteit voor de Humanistiek). Deze werkgroep inventariseert enerzijds hoe er op dit moment binnen het onderwijs al wordt gewerkt aan studentenwelzijn en faciliteert daarnaast het gebruik van maatwerkoplossingen in het onderwijs. Oftewel een belangrijke plek om je stem te laten horen als student met functiebeperking. In break-outsessies deelden studenten hun ervaring met online onderwijs met een lid van de werkgroep, voor wie ervaringen uit de eerste hand zeer welkom zijn.

Ervaren belemmeringen bij studeren in coronatijd

Uit de gesprekken kwam naar voren dat hoe het online onderwijs wordt ervaren per student verschilt. Zo kwamen er ook veel positieve ervaringen naar voren:  dankzij de flexibiliteit die online onderwijs meebrengt kunnen studenten met een energiebeperking bijvoorbeeld makkelijker hun dagen indelen. Maar nu de crisis langer aanhoudt, worden ook de knelpunten urgenter. Digitale toegankelijkheid van portalen en elektronische leeromgeving is niet vanzelfsprekend. Zo ervaren studenten met een visuele- of auditieve beperking soms nog problemen met het gebruiken van digitaal lesmateriaal. Daarnaast blijkt communicatie een belangrijk punt. Het helpt als universiteiten en hogescholen vroegtijdig communiceren over deadlines, het rooster en de corona-regels. Meerdere studenten geven aan dat het volgen van thuisonderwijs niet altijd als gemakkelijk wordt ervaren en zij in coronatijd meer kampen met eenzaamheid en concentratieproblemen. Tot slot werd besproken hoe universiteiten en hogescholen zich inspannen om dergelijke problemen tegen te gaan:

Trainingen voor studenten met een functiebeperking over bijvoorbeeld omgaan met stress kunnen heel waardevol zijn!

Gezamenlijk advies voor studeren ten tijde van corona

De uiteindelijke oproep van de studenten aan instellingen luidt: betrek studenten met een ondersteuningsvraag! Laat hen meedenken in crisisteams en crisisbeleid. Betrek hen bij het schetsen van een toekomstperspectief en vraag expliciet om hun feedback over hun vakken, docenten en toetsing in deze tijd.

Laat ook jouw stem horen!

Wil jij meepraten over studeren met een beperking in coronatijd in hbo of aan de universiteit? Dat kan!

Gerelateerde items

‘Vraag goed door, vaak komt het echte verhaal als de student de deurklink al in de hand heeft’

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking