Terugblik bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Corona

22 mei 2020

Hoe kunnen we van elkaar leren, juist ten tijde van de coronacrisis

Ruim 125 professionals uit het hoger onderwijs kwamen op 12 mei 2020 virtueel bijeen om studentenwelzijn te bespreken ten tijde van de coronacrisis. Doel van deze vijfde landelijke bijeenkomst was om in korte termijn kennis en goede voorbeelden uit te wisselen zodat er, juist nu, van elkaar geleerd kan worden. Tijdens de bijeenkomst werden bijvoorbeeld initiatieven gedeeld hoe je met studenten in contact kunt blijven. Of hoe je studenten met stress of onzekerheid kunt ondersteunen op afstand. ECIO faciliteerde de bijeenkomst samen met de stuurgroep Landelijk Netwerk Studentenwelzijn.

Terugblik

De bijeenkomst werd afgetrapt met een verwijzing naar de Staat van het onderwijs 2020. In dit belangrijke onderzoeksrapport wordt voor het eerst aandacht besteed aan studentenwelzijn in het hoger onderwijs. De onderwijsinspectie onderstreept dat kennisdeling en een gezamenlijke aanpak op het gebied van studentenwelzijn essentieel zijn. Hiermee wordt de waarde van ons Landelijk Netwerk Studentenwelzijn opnieuw bewezen.

In de plenaire sessie stond de bijdrage van Derek de Beurs, werkzaam bij het Trimbos Instituut, centraal. Joyce van der Wegen (ECIO) interviewde hem en ging in op zijn pas uitgegeven boek ‘Mythen over zelfmoord’. In dit interview deelde Derek interessante tips hoe je als studentbegeleider kan werken aan de preventie van suïcide en psychische problematiek onder studenten.

Deelsessies

Na de plenaire sessie zijn de deelnemers uiteengegaan in vier deelsessies. Hier werden zij deelgenoot gemaakt van goede praktijken die bijdragen aan studentenwelzijn in de coronatijd. De volgende deelsessies stonden centraal:

  1. Peer-to-peer-coaching in het Skills Lab, bijdrage Universiteit Utrecht, door Joy de Jong.
  2. Online wellbeing platform, bijdrage Erasmus Universiteit Rotterdam, door Rianne van der Zanden.
  3. Effectief thuisstuderen, Hogeschool Inholland, door Rutger Kappe.
  4. Ochtendritueel en studentenwelzijn, bijdrage Hogeschool Rotterdam, door Maarten van Os en Leonie van Staveren.

Benieuwd naar de informatie die is gedeeld in bovenstaande plenaire- en deelsessies?

Verslaglegging bijeenkomst

Lees het uitgebreide verslag waarmee dieper wordt ingegaan op de verschillende programmaonderdelen, goede voorbeelden, ervaringen en tips van hogescholen en universiteiten. Ook relevante downloads ter ondersteuning van studentenwelzijn, zoals handreikingen en initiatieven, zijn toegevoegd.

Wil je ook aansluiten bij het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn?

De volgende bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn staat gepland op 10 september. Voor nu gaan we nog uit van een fysieke bijeenkomst, maar we blijven hierover in contact met alle deelnemers van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Wil jij jezelf ook aanmelden als deelnemer? Neem dan contact op met Lissa.