Terugblik | Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers – 23 september 2020

28 september 2020

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een groeiend netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Zij komen uit verschillende hoeken van het land en zetten zich in voor jonge mantelzorgers. Twee à drie maal per jaar komt het netwerk een dagdeel bij elkaar. 23 september vond voor het eerst een hybride bijeenkomst plaats met als doel onderling informatie uit te wisselen van kennis en ervaringen rondom lopende initiatieven en activiteiten.

Met dit doel in het achterhoofd werd de hybride bijeenkomst gestart met zowel online als offline deelnemers. Gestart met een voorstelronde waarbij iedereen iets deelde waar die trots op is omtrent het thema jonge mantelzorgers. De good practices, tools en onderzoeken die werden gedeeld, zorgden meteen voor nieuwe inspiratie bij de deelnemers.

Docenten spelen een belangrijke rol

Een jonge studerende mantelzorger nam, als de ervaringsdeskundige, vervolgens het woord. Zij vertelde een sterk en zeer boeiend verhaal over haar leven als jonge mantelzorger. Hoe combineer je studie, werk en zorgtaken? Hoe heb je de afgelopen periode ervaren? Wat waren knelpunten en wat zijn positieve ervaringen? Welke tips of adviezen heb je voor het netwerk? De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in haar verhaal en spraken achteraf lovende woorden naar haar uit. Eén van de belangrijke adviezen was dat docenten een belangrijke rol spelen in het signaleren en het maken van het eerste contact met mantelzorgers. Daarnaast is er veel te winnen omtrent bewustwording: wanneer ben je nu eigenlijk mantelzorger? Dit kan ook er voor zorgen dat jonge mantelzorgers sneller zichtbaar worden.

Zorgen delen en signaleren

Als laatste onderdeel van het programma werd er in subsessies met elkaar gesproken over het netwerk. Hoe willen we er voor elkaar zijn? Hoe kunnen we krachten bundelen rondom de dag van de Mantelzorg? Wat is onze onderlinge meerwaarde in coronatijd? En wat gaan we doen? Hieruit kwam duidelijk naar voren dat het van grote meerwaarde is om met alle partijen om de tafel te zitten zodat er veel informatie, ervaringen en good practices uit alle regio’s gedeeld kan worden. Daarnaast is er een signaleringsfunctie; welke vraagstukken liggen er en hoe kunnen we hieraan werken? Wij zijn een spreekbuis van de groep jonge mantelzorgers en daar moeten we voor opkomen!

Wil je ook deelnemen aan het netwerk Expertiselab Jonge Mantelzorgers?

In 2021 komt het netwerk (al dan niet hybride, dus zowel of online) opnieuw bijeen op:

  • 24 maart 2021;
  • 19 mei 2021;
  • 13 oktober 2021.

Ben je werkzaam als professional en wil je je aansluiten bij dit netwerk? Meld je dan aan via de website van MantelzorgNL of stuur ons een e-mail. Word daarnaast lid van de LinkedIn-groep Expertiselab Jonge Mantelzorgers.

Groeiend netwerk

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een groeiend netwerk en bestaat op dit moment uit de volgende partijen: Vrije Universiteit, Sociaal Cultureel Planbureau, Hogeschool van Amsterdam, de Kap, Mantelzorg & Meer, Vilans, Hogeschool Utrecht, Windesheim, JMZ Pro, Ouders & Onderwijs, Sterker, MantelzorgNL, Zwolledoet!, indebuurt033.nl, Jonge Mantelzorg, de Driemaster, Lokaal Steunpunt Mantelzorg, Maastricht University, Fontys, MOVISIE, gemeente Amsterdam en CINOP / ECIO.

logo's betrokken organisaties Expertiselab Jonge Mantelzorgers