TU/e ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

14 oktober 2020

Op dinsdag 13 oktober tekende rector Frank Baaijens namens het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven de intentieverklaring VN-verdrag. Hiermee spreekt de universiteit de intentie uit toegankelijk te willen zijn voor alle studenten, zodat een functionele beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen studeren. “Je wilt een universiteit zijn voor alle studenten en dit verdrag helpt daarbij. Het ondertekenen van deze intentie helpt ons onszelf te verbeteren. Een inclusieve universiteit zijn, is een van onze belangrijkste doelstellingen. We moeten studenten op een zo goed mogelijke inclusieve manier verwelkomen op onze universiteit, dat is onze verantwoordelijkheid,” aldus Frank Baaijens.

Kennisdeling

Naast de belofte zich in te zetten voor inclusief onderwijs, zetten ondertekenaars van de intentieverklaring zich ook in voor kennisdeling op gebieden zoals informatievoorziening, deskundigheidsbevordering, bewustwording, eigenaarschap, in- en uitstroom en digitale en fysieke toegankelijkheid. Dat gebeurt door deelname aan een werkgroep. Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) faciliteert en ondersteunt deze werkgroep.

In 2017 is het VN-verdrag instellingen hoger onderwijs gestart en kunnen met trots en blijdschap zeggen dat we inmiddels met 13 instellingen zijn.

Nothing about us without us

Stern is student aan de Technische Universiteit Eindhoven: “De obstakels die ik vooral zie, is studievertraging en dat is erg stressvol. Maar ik zie tegelijkertijd ook de luxe die ik heb die anderen niet hebben’. Elles is een internationale student aan de TU/e en is doof. “Als internationale student is het sowieso al anders, omdat je ver weg van huis bent. Er zijn cultuurverschillen, het is soms een erg moeilijke situatie.” Stern geeft aan soms bang te zijn voor don’t ask don’t tell op universiteiten wat betreft (functie)beperkingen. ‘Een goede basis van inclusiviteit op een universiteit is heel belangrijk’. Elles geeft aan dat in deze tijd online studeren lastig is voor internationale studenten. “Wij hebben de luxe niet om lekker in de woonkamer te zitten. Daarnaast ben ik doof en vind ik online colleges volgen moeilijk. Andersom is het soms fijn vanwege mijn autisme. Op school met alle studenten om mij heen is het soms heel overweldigend.”

screenshot met deelnemers aan de online ondertekening Frank Baaijens proost online met een glas champagne

Extra ondersteuning tijdens de studie

Studenten die tijdens de studie behoefte hebben aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld door een functiebeperking, chronische ziekte of door psychische klachten, worden op verschillende manieren ondersteund om de studie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Ook het speciale programma Study+, helpt studenten op de universiteit daarbij.

“Je wilt open zijn voor alle studenten en dit verdrag helpt daarbij. Het ondertekenen van deze intentie helpt ons onszelf te verbeteren. Een open en inclusieve universiteit zijn, is een van onze belangrijkste doelstellingen” – Frank Baaijens

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Ondersteuning vanuit ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt je graag bij het inrichten van een passend beleid voor inclusief onderwijs, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren. Wij gaan graag hierover met je in gesprek.

Gerelateerde items

Inbedding VN-verdrag Handicap en sociaal model handicap in Nederlandse hbo-curricula

Internationale Dag van Mensen met een Beperking | Magazine impact VN-verdrag op hoger onderwijs