Technische Universiteit Eindhoven ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

14 oktober 2020

Op dinsdag 13 oktober tekende rector Frank Baaijens namens het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven de intentieverklaring VN-verdrag. Hiermee spreekt de universiteit de intentie uit toegankelijk te willen zijn voor alle studenten zodat een functionele beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen studeren.

Extra ondersteuning tijdens de studie

Studenten die tijdens de studie behoefte hebben aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld door een functiebeperking, chronische ziekte of door psychische klachten, worden op verschillende manieren ondersteund om de studie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Ook het speciale programma Study+, helpt studenten op de universiteit daarbij.

Je wilt open zijn voor alle studenten en dit verdrag helpt daarbij. Het ondertekenen van deze intentie helpt ons onszelf te verbeteren. Een open en inclusieve universiteit zijn, is een van onze belangrijkste doelstellingen

Frank Baaijens

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

ECIO streeft ernaar dat alle ho-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Ondersteuning vanuit ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt je graag bij het inrichten van een passend beleid voor inclusief onderwijs, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren. Wij gaan graag hierover met je in gesprek.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Gerelateerde items

Universiteit Maastricht tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Discussieleidraad | ‘Wat heb je (nodig) om succesvol te studeren?’- het sociale model versus het medische model