Subsidie beschikbaar voor inhaalslag onderwijsachterstand

Subsidie ondersteuning

05 juni 2020

Hebben je studenten leer-, ontwikkelachterstand of studievertraging opgelopen vanwege de coronacrisis? Vraag dan subsidie aan via het ‘Inhaal en ondersteuningsprogramma onderwijs’ dat het kabinet beschikbaar stelt. Scholen uit o.a. het mbo kunnen beroep doen op deze subsidie. ECIO kan je daarbij helpen.

Invulling subsidieactiviteiten

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen instellingen een inhaalslag in begeleiding aanbieden zodat studenten makkelijker naar een stageplek worden begeleid of extra ondersteuning krijgen bij het wegwerken van onderwijsachterstanden.

Studenten met een ondersteuningsvraag

ECIO vraagt speciale aandacht voor studenten met een ondersteuningsvraag in deze regeling. Deze groep studenten loopt vaker studievertraging op en heeft vaak met financiële zorgen te maken, omdat zij niet altijd kunnen werken naast hun studie. De komst van de coronacrisis kan voor hen dus een cumulatie van problemen betekenen. Door met de subsidieregeling speciale aandacht te hebben voor studenten met een ondersteuningsvraag kan deze extra studievertraging tegen worden gegaan.

Met ondersteuningsvraag bedoelen we studenten die studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten. In de recente JOB monitor geeft eenderde van de studenten aan een beperking,leerprobleem of chronische ziekte te hebben. Studenten kunnen ook extra ondersteuning nodig hebben door jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. En heel actueel: ook prestatiedruk of financiële zorgen kunnen van invloed zijn op de studieprestaties van een student. Eerder ontwikkelde ECIO de website mbotoegankelijk.nl, een website met alle informatie op één plek voor studenten met een ondersteuningsvraag. Bekijk ook de andere initiatieven waarmee ECIO actief is binnen het mbo.

Hoe ECIO je hierbij kan helpen

 • Het in kaart brengen van studenten die uit beeld lijken te verdwijnen of het online onderwijs moeilijk kunnen volgen
  Welke studenten hebben extra ondersteuning nodig tijdens en na de coronacrisis? Hoe ga je daarnaar op zoek? Hoe benader je studenten die je nog niet in beeld hebt?
 • Goede informatievoorziening/één aanspreekpunt
  Studenten met een ondersteuningsvraag geven aan behoefte te hebben aan duidelijke communicatie. Op dit moment weten zij niet altijd waar ze aan toe zijn. Daarnaast geven zij aan behoefte te hebben aan één-op-één contact. Deze groep student heeft, juist nu, ontzettend veel aan persoonlijke begeleiding en iemand die hen verder op weg probeert te helpen. Het hebben van één aanspreekpunt voor studenten met een ondersteuningsvraag is nu nog urgenter geworden. Hoe richt je één aanspreekpunt in?
 • Stage/werk
  Studenten met een ondersteuningsvraag hebben vaker moeite met stage (vinden en doorlopen). ECIO faciliteert contact tussen scholen, studenten en werkgevers zodat er een goede match plaatsvindt tussen student met een ondersteuningsvraag en stage. Daarnaast adviseert ECIO hoe goede stagebegeleiding aan deze groep studenten kan worden ingericht.
 • Studentenwelzijn-ambassadeurs
  Organiseren van buddy-programma’s of ander ambassadeurschap, waarmee kwetsbare studenten geholpen worden hun eigen inhaalslag te maken. Het principe hierbij is dat studenten elkaar verder vooruit helpen.
 • Trainingsaanbod
  Professionalisering voor het begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag, digitale toegankelijkheid, toegankelijk toetsen en examineren.
 • Interimmanagement
  Het opzetten en implementeren van een programma, specifiek gericht op studenten met een ondersteuningsvraag.
 • Begeleiding en advies
  Ondersteuning en begeleiding bij het realiseren van digitale toegankelijkheid en toegankelijk toetsen en examineren. Zodat digitaal onderwijs voor álle studenten toegankelijk is.

Ook CINOP biedt op verschillende manieren ondersteuning bij ontwerp en uitvoering van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Meer informatie over het subsidieprogramma

Let op: de eerste deadline is al op 21 juni a.s. Informatie over de voorwaarden en deadlines vind je op deze website.

Lees ook:

Persbericht ISO | 54.000 studenten studieachterstand door corona

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)