Studietoeslag voor student met medische beperking wordt overal € 300 per maand

11 juli 2019

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de € 300 studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit maakt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 juli 2019 bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit is fantastisch nieuws! Het was een lappendeken van regelingen. Het bedrag verschilde per gemeente. De aanvraagprocedure verschilde per gemeente en ook de criteria. En studenten vonden de weg niet naar deze regeling. Nu wordt het geüniformeerd en het bedrag wordt gelijk (en voor vele studenten daarmee hoger).

Gerelateerde artikelen

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals