Studie en mantelzorg is uitdaging voor student én voor de instelling

Volwassenonderwijs ecbo digitalevaardigheden

31 mei 2019

In januari 2019 vroeg het Landelijke Netwerk Studentenwelzijn aandacht voor studenten die een zieke naaste helpen. Ook in de gezamenlijke ambitie Studentenwelzijn staat beschreven dat mantelzorgende studenten behoefte hebben aan extra ondersteuning. De oplossingen voor de belemmeringen van deze studenten matchen vaak met de ondersteuningsbehoefte van anderen, zoals studenten met een functiebeperking. In een artikel op ScienceGuide gaan auteurs Ingrid van Tienen, Simone de Roos en Alice de Boer nader in op wat het voor studenten kan betekenen om mantelzorger te zijn.

Onderwijsinstellingen kunnen negatieve effecten helpen te verminderen door in te zetten op bewustwording onder docenten én studenten, goede signalering en monitoring, duidelijk gecommuniceerde ondersteuningsmogelijkheden en meer flexibiliteit in het onderwijs. Dan vormen zij een mantelzorgvriendelijke opleiding waarin studenten goed kunnen functioneren.