Studeren met een ondersteuningsvraag in het mbo

3 studenten achter een laptop

30 oktober 2020

Studenten met een ondersteuningsvraag zijn studenten die belemmeringen in het onderwijs ervaren. Denk bijvoorbeeld aan concentratieproblemen, vermoeidheid door mantelzorgtaken, het missen van lessen vanwege zwangerschap of vanwege een fysieke beperking. ECIO streeft naar inclusief onderwijs en ondersteunt daarbij.

Deel ook jouw ervaringen als student of onderwijsprofessional in het mbo

Het is belangrijk dat kennis en ervaringen rondom belemmeringen vanwege een ondersteuningsvraag worden gedeeld. Docenten en begeleiders krijgen meer zicht op de belemmeringen en kunnen ze beter inspelen op de benodigde voorzieningen en passende begeleiding. Ook studenten, die zich herkennen in de ervaren belemmeringen, zijn gebaat met het delen van ervaringen. Deel ook jouw verhaal!

Feiten en cijfers studeren met een belemmering

In het mbo geeft één op de drie studenten aan te studeren met een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte. Hierdoor kunnen zij belemmeringen tijdens hun studie ervaren. Sommigen vallen zelfs uit. Van deze studenten geeft 32 procent aan positief te zijn over de hulpmiddelen en aanpassingen voor hun beperking, leerprobleem of blijvende ziekte. Dit is minder dan voorgaande jaren.

Met goede studieresultaten op het vmbo had ik vanwege mijn faalangst problemen op het mbo. Dit kwam doordat ik minder structuur ervaarde. Ik had last van vaak wisselende lesroosters en had last van veel prikkels door de grote klassen.

Loes van de Camp

Ik heb diagnose ASS en dyslexie. Op het voortgezet onderwijs kreeg ik Iwoo-ondersteuning. Op het mbo kreeg ik te maken met veel onbegrip. Ik had vooral problemen doordat er geen duidelijke communicatie was. Dit kostte mij veel tijd en frustratie.

Bianca van de Plas

Mijn zoon heeft de diagnose ADD, ASS en ernstige dyslexie. Met een jobcoach heeft hij MBO 2 succesvol afgerond. Bij de vervolgopleiding MBO 3 kon mijn zoon niet begeleid worden. Hij was zeer beïnvloedbaar en zijn motivatie nam af. Later bleek dat op de mbo-instelling wel een personal coach beschikbaar was. Daar waren we niet van op de hoogte.

een bezorgde ouder

57% van de mbo-studenten blijkt niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de ondersteuning die zij kunnen ontvangen op de school waar zij gaan studeren[2].

De overgang van vmbo-tl naar mbo 4 was veel te groot. Johan liep vooral tegen deadlines aan waarop dingen af moesten. Dit was hem niet haalbaar en werd langzaam depressief. Met het switchen van de opleiding werd het beter. Helaas liep hij vast op zijn stage en moest hierdoor afhaken.

een bezorgde ouder

Internationale ervaringen mbo-studenten met een beperking

Een studie of een stage in het buitenland is een waardevolle ervaring. Het geeft de mbo-student een boost zowel voor de persoonlijke als de professionele ontwikkeling. Een goede voorbereiding is daarbij van belang. Lees de tips over studie of stage in het buitenland. Ook Rowina Jorna ging met een beurs Erasmus+ op stage naar het buitenland. Een mooi verhaal dat laat zien dat met doorzettingsvermogen en goede communicatie veel mogelijk is.

Professionalisering van docenten voor toegankelijk en inclusief mbo

Het is belangrijk dat docenten op het mbo kennis hebben over onderwijs aan studenten met een functiebeperking. Docenten moeten ervaring hebben met het differentiëren van lesmateriaal en of het aanpassen van de lessen op de ondersteuningsbehoefte van de student. ECIO ontwikkelde de website mbotoegankelijk die hen daarbij ondersteunt. Ook organiseert ECIO trainingen en begeleidt mbo-instellingen bij het inrichten van toegankelijk inclusief onderwijs. Aandacht gaat hierbij uit naar zowel begeleiding bij specifieke belemmeringen als de inrichting van specifieke voorzieningen voor een soepele in-, door- en uitstroom van het onderwijs. Ondersteuning bij de verschillende sleutelmomenten van het studieproces staan hierbij centraal.

Gerelateerde items

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Uitwisseling van visies en definities ‘inclusief onderwijs’ in het mbo en hoger onderwijs