Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Studenten

13 november 2019

UTRECHT, 13 november 2019 – Vandaag blijkt uit een rapport van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat stress onder studenten een landelijk probleem is. De studentenorganisatie combineerde resultaten van 18 verschillende onderzoeken naar studentenwelzijn om beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Voorzitter Kees Gillesse: “De percentages van problematische klachten zijn echt hoog. Daarnaast doen we concrete aanbevelingen: het is op dit moment niet meer verantwoord om af te wachten en naar elkaar te wijzen. ”

Dit is het eerste rapport dat een breder beeld geeft hoe het is gesteld met studentenwelzijn. Het rapport is een combinatie van 18 verschillende onderzoeken naar studentenwelzijn van de afgelopen vijf jaar. Uit de cijfers blijkt dat de helft van de ondervraagde studenten aangeeft problematische stress te ervaren. Kees Gillesse: “Prestatiedruk hoeft niet problematisch te zijn, maar stress in deze vorm staat in de weg van persoonlijke ontwikkeling van studenten.”

Door de stress zijn de cijfers van ernstigere psychische problematiek hoog. Een derde van de ondervraagde studenten heeft last van psychisch gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, faalangst en depressie. Daarnaast loopt 15% van de studenten een risico loopt op een burn-out. Voorzitter Kees Gillesse: “In een gemiddelde collegezaal zitten drie studenten die een serieus risico lopen op een burn-out. We sturen jongeren de arbeidsmarkt op terwijl ze al een burn-out hebben gehad.”

Het rapport schetst een breed palet aan aanbevelingen. De bal wordt gelegd bij studenten zelf, de arbeidsmarkt, de sociale omgeving, onderwijsinstellingen en de overheid. Kees Gillesse:  “De wachttijden voor studentpsychologen zijn op sommige plekken nog te lang. Dat kan echt niet meer.” Ook doet het rapport een oproep aan de politiek: “We moeten niet alleen pleisters plakken, maar ook het systeem aanpakken om te voorkomen dat de problemen ontstaan. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat studenten die lenen meer last hebben van stress dan studenten die niet lenen.”

Woensdagavond 13 november presenteert het Interstedelijk Studenten Overleg het rapport in de Balie en gaan ze in gesprek met beleidsmakers, bestuurders, docenten, onderzoekers en studenten.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in het hoger onderwijs via haar lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Het ISO is de vaste gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. Bij het ISO zijn 41 (aspirant-)lidorganisaties en 12 convenantpartners aangesloten, die samen ruim 750.000 studenten vertegenwoordigen.