Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmeringen door coronacrisis

15 mei 2020

54 procent van de ho-studenten met een functiebeperking en/of ondersteuningsvraag geeft aan belemmerd te worden door hun beperking in het volgen van afstandsonderwijs. In de normale situatie betreft dit 22 procent. Daarbij geeft 43 procent van deze groep aan dat de onderwijsinstelling op dit moment onvoldoende rekeninghoudt met de functiebeperking en/of ondersteuningsvraag. Deze groep studenten ervaart met de komst van de coronacrisis dus extra belemmeringen bovenop de belemmeringen die ze al ervaren in het reguliere onderwijs.

Dat blijkt uit enquêteonderzoek dat de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vandaag publiceerde. De studentenbond inventariseerde de ervaringen van ho-studenten over het afstandsonderwijs. Studenten geven in het algemeen aan positief te zijn over het volgen van afstandsonderwijs.

Enquête naar studentervaringen over het afstandsonderwijs

In de enquête werd specifieke aandacht besteed aan studenten met een functiebeperking en/of ondersteuningsvraag. De LSVb vindt het belangrijk om te weten of de nieuwe vormen van onderwijs ook voor deze studenten voldoende aansluit. Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) adviseerde in deze sectie van de vragenlijst over het gebruik van de juiste terminologie. Uit de enquête blijkt dat er voor studenten met een ondersteuningsvraag en/of functiebeperking nog ruimte is voor verbetering. In totaal hebben 427 studenten de enquête ingevuld, 103 studenten hiervan gaven aan een functiebeperking en/of ondersteuningsvraag te hebben.

Duidelijke communicatie en één op één contact

Op de vraag hoe het afstandsonderwijs verbeterd kan worden, geeft de groep studenten met een functiebeperking en/of ondersteuningsvraag aan behoefte te hebben aan duidelijke communicatie. Op dit moment weten zij niet altijd waar ze aan toe zijn. Zij ervaren bijvoorbeeld onzekerheid of ze nog steeds gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals extra tijd bij tentamens. Een ander belangrijk punt is de behoefte naar één op één contact. Bijna iedere student met een functiebeperking geeft aan nu juist te verlangen naar persoonlijk contact. “Deze groep studenten heeft juist ontzettend veel aan persoonlijke begeleiding, aan iemand die aan hen denkt en hen probeert verder te helpen. Studenten geven zo aan dat een persoonlijke begeleider kan helpen met effectief studeren in deze tijd”, aldus de Landelijke Studentenvakbond.

Meer informatie over inclusief afstandsonderwijs

Benieuwd hoe je als universiteit of hogeschool studenten met een ondersteuningsvraag extra kan ondersteunen tijdens deze crisistijd lees dan het interview met ervaringsdeskundige Jiska Stad-Ogier. In het opiniestuk in ScienceGuide geeft ECIO tips over hoe je afstandsonderwijs inclusief maakt. Bekijk ook de webpagina met tips en handreikingen over digitaal toegankelijk onderwijs.

Onderzoeksresultaten Inspectie van het Onderwijs

Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef – van scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden – vragen over afstandsonderwijs gesteld aan bestuur en management. Volgens hen lukt het echter maar deels om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. De respons op de vragenlijsten en de highlights van de verschillende onderwijssectoren vind je op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Een goede zaak is dat bij het ho ook extra aandacht is besteed aan studenten met een functiebeperking.

Ierse onderzoeksresultaten: studeren met een functiebeperking

Ook AHEAD, de Ierse organisatie voor het ho deed onderzoek naar de ervaringen van studenten met een functiebeperking en de onderwijsprofessionals ten tijde van de coronacrisis. De onderzoeksrapporten zijn een bundeling van ervaringen, tips en aanbevelingen om deze studenten beter te ondersteunen bij afstandsonderwijs en welzijn.

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?