Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

12 december 2018

Studenten met beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en raken daardoor vaker werkloos. Universiteiten en hogescholen maar ook OCW voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor deze groep studenten, laat nieuw onderzoek zien. Expertisecentrum handicap + Studie en het Verwey-Jonker Instituut organiseerden tal van gesprekken en bijeenkomsten. Er is met 25 universiteiten en hogescholen gesproken, met studenten, ambtenaren van OCW, SZW, lobbygroepen, UWV en gemeenten.

De overgang voor studenten met een beperking, van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt is moeilijk. Deze kloof tussen arbeidsmarkt en het onderwijs heeft tastbare gevolgen voor de arbeidsparticipatie van jonge hoogopgeleide mensen met een beperking. Deze groep afgestudeerden heeft vaker te maken met werkloosheid. Daarom moet er meer onderzoek gedaan worden om de positie op de arbeidsmarkt voor deze jongeren te verbeteren. Dit blijkt uit het recent verschenen onderzoek ‘Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda’

Gerelateerde artikelen

Een andere kijk op ondernemerschap voor een inclusievere arbeidsmarkt

Project Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start!