Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

01 oktober 2020

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Krachtenbundeling voor digitaal toegankelijk onderwijs

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen heeft ECIO in november 2020 het Netwerk digitale toegankelijkheid ho en mbo opgezet. Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

Aandachtsgebieden landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

 • Visieontwikkeling
 • Beleid: implementeren en borgen
 • Verandermanagement: creëren van draagvlak
 • ICT
 • Leveranciers
 • WCAG
 • Studenten betrekken
 • Rol Marketing en Communicatieafdelingen
 • Ondertiteling via AVA: ervaringen van studenten
 • Ophalen en delen van good practices

Doelgroep landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Het landelijk netwerk is voor professionals in het hoger onderwijs en het mbo die op enigerlei wijze betrokken zijn bij digitale toegankelijkheid. Dat kan zijn vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant.

Sluit aan bij het landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo

Deelname aan het netwerk is gratis. Vanaf 2021 wordt het landelijk netwerk financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Het netwerk komt jaarlijks drie keer bijeen. De bijeenkomsten zijn fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden. De drie reguliere bijeenkomsten in 2021 staan gepland op:

 • Dinsdag 9 maart 2021 van 13.00 – 16.00 uur
 • Donderdag 8 juli 2021 van 13.00 – 16.00 uur
 • Dinsdag 23 november 2021 van 13.00 – 16.00 uur

Na ontvangst van jouw aanmelding krijg je direct toegang tot de bestanden op MS Teams van het netwerk. Via dit platform heb je de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken, knelpunten en adviezen rondom digitale toegankelijkheid.

Over ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt hogeronderwijsinstellingen, zodat studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Gerelateerde items

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking

HAN | Verkenning ondersteunende tools bij gehoorbeperking voor onderwijs en werken op afstand

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?