Saxion ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

intentieverklaring onderstekening met logo Saxion zichtbaar op beeldscherm

30 maart 2021

Vandaag ondertekende Anka Mulder namens het College van Bestuur van Hogeschool Saxion de intentieverklaring VN-verdrag. Hiermee spreekt de hogeschool uit een toegankelijke instelling te willen zijn voor studenten met een functiebeperking. “We willen dat iedereen zich thuis voelt bij Saxion,” aldus Anka Mulder.

Vormgeven van een inclusieve onderwijsomgeving

Saxion is al een langere periode bewust bezig met het creëren van een inclusieve omgeving. “Toch zijn er nog stappen te maken,” aldus Anka Mulder. Met het tekenen van de intentieverklaring wil de hogeschool zichtbaar maken dat ze mogelijke problemen, die studenten met een functiebeperking ervaren, wil oplossen.

” Het gaat om gelijke toegankelijkheid ” – Anka Mulder

Samenwerking binnen de hogeschool

Student Debra Sweers is erg blij dat Saxion het belang van de intentieverklaring inziet. Als student in een rolstoel ervaart ze verschillende belemmeringen zoals te hoge drempels in gebouwen en lokaalnummers die te hoog hangen, waardoor ze deze niet kan lezen. Debra zou graag zien dat er betere communicatie en samenwerking tussen verschillende opleidingen ontstaat. Bij haar opleiding ‘Social Work’ wordt er veel hulp aangeboden en zijn de lijntjes kort. Dit verschilt nu per opleiding.

” Opleidingen zouden hierbij van elkaar kunnen leren ” – Debra Sweers

Daarnaast hoopt Debra dat in de nabije toekomst de PowerPointslides voorafgaande aan de les worden gedeeld. Zodat alle studenten de lessen makkelijker kunnen volgen. In een interview met Tom Wassink, dat voorafgaande aan de ondertekening plaatsvond, gaf Debra al aan dat ze hoopt dat de ondertekening het begin is van nog meer basisgelijkheid.

Niets over ons, zonder ons

Student Peter Voskuilen studeert Accountancy. Hij heeft een visuele beperking waardoor hij lesmaterialen en toetsen in A3-formaat nodig heeft. Tot op heden moest hij meerdere malen deze toetsvoorziening aanvragen. Het zou hem veel energie en tijd schelen als dit eenmalig vastgelegd kan worden. Peter benadrukt daarbij dat ook digitale toegankelijkheid erg belangrijk is. Peter wist, door de omslag naar online onderwijs en door zijn enorme inzet, binnen één studiejaar zijn propedeuse te halen. Een topprestatie, met zijn visuele beperking. Lees het interview waarin Peter zijn ervaringen deelde.

” Betrek studenten met een functiebeperking bij het ontwerpen van online lesomgevingen ” – Peter Voskuilen

Ervaringsdeskundigen betrekken bij het vormgeven en implementeren van inclusief beleid is tevens ook het uitgangspunt van het VN-verdrag Handicap. Anka Mulder erkent dit: “We kunnen het niet zonder de ervaringen van de studenten zelf.”

Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag!

ECIO streeft ernaar dat alle hoger onderwijsinstellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Hoger onderwijsinstellingen die de intentieverklaring VN-verdrag al hebben ondertekend, werken samen binnen de werkgroep VN-verdrag. Hier werken ze thematisch aan beleid en initiatieven om binnen het onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Passend beleid voor inclusief onderwijs

ECIO adviseert en ondersteunt je graag bij het inrichten van een passend beleid voor inclusief onderwijs, zodat studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren. Wij gaan graag hierover met je in gesprek.

Gerelateerde items

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

De verschillende rollen van het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN-verdrag handicap

Perspectief ministeries OCW en VWS op inclusief hoger onderwijs

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?