Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

25 maart 2020

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. In november staan de regiobijeenkomsten van ECIO dan ook in het teken van professionalisering van medewerkers aangaande studeren met een ondersteuningsvraag.

Inhoud van het programma

De bijeenkomst is gericht op inspiratie en activatie. Tijdens de regiobijeenkomsten wordt ingegaan op het structureel inbedden van professionalisering in onderwijsbeleid. Good practices en tools worden gedeeld waarmee je direct zelf mee aan de slag kunt gaan.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma.

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor verschillende niveaus:

  • het thema in de lerarenopleidingen;
  • professionalisering van medewerkers die het thema al in portefeuille hebben;
  • professionalisering van onder andere docenten die nog niet bewust met het thema bezig zijn.

Data regiobijeenkomsten

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden