Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Werk

28 februari 2020

Veel studenten met een ondersteuningsbehoefte (studenten+) ervaren moeilijkheden bij de voorbereiding op en overgang van studie naar stage en arbeidsmarkt. Hoe los je dat duurzaam op? WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV hebben dit met tijdelijke middelen opgepakt door de inzet van ‘jobfinders’ bij ROC Nijmegen, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Radboud Universiteit Nijmegen. CINOP/ECIO voerde een quickscan uit voor een concreet handelingsperspectief voor de onderwijsinstellingen, WerkBedrijf, UWV en werkgevers van bedrijven en instellingen.

Met de quickscan wordt duidelijk wat goed gaat, wat kan worden gedeeld of verbreed en wat de aandachtspunten en witte vlekken zijn, waar op ingespeeld kan worden.

Lees meer over de resultaten van de quickscan