Parlementair onderzoek Eerste Kamer naar effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

Denk mee over discriminatieproblemen

wetboek, hamer en weegschaal voor evenwichtigheid

29 november 2021

De Eerste Kamer heeft in maart 2021 een parlementair onderzoek ingesteld naar de effectiviteit van de  antidiscriminatiewetgeving. Hoe kan de Nederlandse wetgeving effectiever worden in het tegengaan van discriminatie? Aan welke ‘knoppen’ kunnen de regering en het parlement draaien om ervoor te zorgen dat mensen minder discriminatie ervaren? Het onderzoek focust op wat in de toekomst beter kan en dus niet naar wat er in het verleden mis is gegaan. Ook jouw input is van belang.

Wetten voor gelijke behandeling

Discriminatie is verboden. Zie ook artikel 1 van onze grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Dit principe is uitgewerkt in verschillende wetten die gelijke behandeling moeten garanderen.

Domeinen onderzoek antidiscriminatiewetgeving

Het onderzoek is inmiddels in volle gang. Om zoveel mogelijk kennis en ervaring uit de samenleving op te halen, kijkt de parlementaire onderzoekscommissie naar vier domeinen. Deze zomer zijn er tevens openbare gesprekken geweest met deskundigen op de vier verschillende domeinen:

  1. arbeidsmarkt
  2. onderwijs
  3. sociale zekerheid
  4. politie

Ook jouw input telt

De Eerste Kamer biedt iedereen de kans om mee te denken over dit onderwerp. Ook jouw input is van toegevoegde waarde. Deel praktijkvoorbeelden, analyses, opvattingen en suggesties over wat jij wenselijk vindt om discriminatie tegen te gaan. De input kan je geven op de afzonderlijke domeinen via bovenstaande hyperlinks. De deadline voor het geven van input is 27 december 2021.

Gerelateerde items

NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?