Oproep aan gemeenten | inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten

Studenten2

15 juni 2020

Zeker nu, ten tijde van de coronacrisis, hebben hoger onderwijsstudenten, zo’n 30% van de totale studentenpopulatie, veelal te maken met een stapeling van negatieve effecten. Van de ene op de andere dag kregen ze te maken met volledig digitaal onderwijs, sociale beperkingen, het stopzetten van stages en het wegvallen van inkomsten uit bijbanen. De individuele studietoeslag is voor hen een steuntje in de rug. ECIO roept dan ook de gemeenten op, om deze studietoeslag efficiënt te benutten en reikt hen hierbij de helpende hand.

Toename psychische klachten

ECIO spreekt haar bezorgdheid uit over de kwetsbare gezondheid van studenten met een functiebeperking. Ze zijn hierdoor meer afhankelijk van diverse vormen van ondersteuning, (gemeentelijke) voorzieningen, aangepaste leerroutes en financiële steun. Daarnaast neemt de psychische druk toe omdat zij zich zorgen maken over hun gezondheid(srisico), het (gedeeltelijk) wegvallen van ondersteuning en de financiële gevolgen die die crisis hen brengt (Rapport: Onderwijs op afstand, LSVb, mei 2020). Daarbij is het voor deze studenten normaliter al lastig om een passende bijbaan of stageplaats te vinden. Laat staan tijdens de coronacrisis. Ze lopen hierdoor inkomsten mis en bouwen schulden op. Ook de kans op studievertraging, door het niet vinden van passende stage, is reëel. Ook dit heeft financiële consequenties voor studenten met een functiebeperking.

ECIO roept op tot structurele maatregelen

Hoelang deze situatie gaat duren is niet duidelijk. Gemeenten hebben al diverse noodmaatregelen moeten treffen. Nu we een periode ingaan die gekenmerkt wordt als ‘het nieuwe normaal’, is het tijd voor structurelere maatregelen. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft bepaald dat per 1 januari 2021 het bedrag voor de individuele studietoeslag geharmoniseerd wordt. De hoogte van de Individuele Studietoeslag komt na de wetswijziging te liggen op minimaal € 300,-. Dit is gelijk aan de studieregeling Wajong 2010. Gemeenten hebben de mogelijkheid om vooruit te lopen op deze harmonisatie.

ECIO verzoekt en adviseert gemeenten om:

  • deze groep studenten te helpen door vooruit te lopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat. Het is tevens mogelijk om dit met terugwerkende kracht doen (bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2020);
  • de regeling actief onder de aandacht te brengen bij de doelgroep binnen de eigen gemeente.

Meer weten?

ECIO adviseert en ontzorgt gemeenten bij deze zaken met beleidsondersteuning- en advisering op het gebied van studentenwelzijn, (arbeidsmarkt)participatie en informatievoorziening. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een nadere toelichting of advies.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)