Open Huis ECIO, 2 december 2019

13 november 2019

Het ochtendgedeelte en de lunch vinden plaats bij het Lilianefonds, Havensingel 26, ’s-Hertogenbosch. Het middaggedeelte is bij ECIO, Stationsplein 14, ’s-Hertogenbosch.

Wie graag wil ontdekken wat ECIO het afgelopen jaar gedaan heeft en in 2020 gaat doen, is op 2 december 2019 van harte welkom in ‘s-Hertogenbosch. Je krijgt tijdens het Open Huis ruim de kans om expertise op te doen, informatie uit te wisselen en te netwerken. Het programma duurt van 10.00 – 15.30 uur inclusief lunch met aansluitend een gezamenlijke borrel.

Deze dag bieden wij gratis aan.

Inclusief onderwijs en de Student+ van het jaar

We heten u van harte welkom op ons Open Huis! We openen de dag met een welkomstwoord namens het Lilianefonds. Daarna zal Judith Jansen starten met het verhaal van ECIO (voorheen handicap + studie) over inclusief onderwijs en de missie en visie achter de nieuwe naam. Aansluitend zal Marian de Groot stilstaan bij haar afscheid van ECIO en CINOP.

Daarna volgt een prikkelende en inspirerende keynote door Marian Donner, schrijfster en publiciste. Marian Donner studeerde af in Psychologie op liefde en hartstocht. Ze was werkzaam in de politiek, het ontwikkelingswerk en het nachtleven, publiceerde twee romans en schrijft tegenwoordig voor De Groene Amsterdammer en De Volkskrant. Onlangs kwam haar Zelfverwoestingsboek uit, een anti-zelfhulpboek dat oproept om niet jezelf te veranderen maar de wereld.

Vervolgens zal Marjan Hammersma, Secretaris Generaal Hoger Onderwijs van het Ministerie van OCW de allereerste ECIO Frank Award uitreiken aan twee studenten: een student+ in het hbo en een student+ in het wo, die een bijzonder initiatief zijn gestart of medestudenten hebben geïnspireerd. Meer informatie over de genomineerden vindt u op onze website.

Themasessies

’s Middags kunt u korte themasessies volgen, onder andere over:

  • Implementatie VN-Verdrag
  • Beleidsscan studeren met een functiebeperking
  • Toegankelijk toetsen
  • Studentenwelzijn, een kompas als leidraad voor gesprek
  • Digitale toegankelijkheid
  • Eén aanspreekpunt voor laagdrempelige psychische problematiek
  • Dwarsverbinden binnen de regio
  • Stage en werk
  • Borgen van kwaliteit

Programma

10.00 – 10.30   Inloop met koffie/thee+ bij Lilianefonds
10.30 – 10.45   Opening door Judith Jansen, programmadirecteur ECIO
10.45 – 11.00   Afscheidswoord Marian de Groot, voorheen directeur ECIO
11.00 – 11.45   Keynote door Marian Donner, Schrijfster en Publiciste
11.45 – 12.30   Uitreiking ECIO Frank Award 2019 door Marjan Hammersma,
secretaris-generaal van het ministerie van OCW
12.30 – 13.15   Lunch bij Lilianefonds en korte wandeling (500 meter) naar kantoor ECIO
13.15 – 13.30   Keuze maken voor themasessies
13.30 – 15.20   Themasessies (van elk 30 minuten)
15.20 – 15.30   Gezamenlijke afronding
15.30 – 16.30   Drankje en hapje

Aanmelden

Deelname inclusief lunch bis gratis. Je moet je wel even aanmelden. Klik hier voor het aanmeldformulier.
Voor studenten die graag het Open Huis willen bijwonen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Studenten melden zich aan via algemeen@ecio.nl. Vermeld daarbij volledige naam, telefoonnummer, onderwijsinstelling en studentennummer.

Locatie

Het ochtendgedeelte en de lunch vinden plaats bij het Lilianefonds, Havensingel 26, ’s-Hertogenbosch. Het middaggedeelte is bij ECIO, Stationsplein 14, ’s-Hertogenbosch. Het is ongeveer 5 minuten lopen (500 meter) van het Lilianefonds naar ECIO.

Hopelijk tot ziens op 2 december 2019!