Open huis ECIO, 2 december 2019

Open huis

12 december 2019

Om het jaar organiseert ECIO een open huis om terug te blikken en om vooruit te kijken: wat is er dit jaar ondernomen en wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar? Tijdens het open huis van 2 december werd voor het eerst de ECIO Frank Award uitgereikt aan een student met een functiebeperking in het hbo en wo. De dag begon bij het Lilianefonds met een welkomstwoord van Anneke Donker van het Lilianefonds. Het is de tweede keer dat het open huis hier plaatsvindt en met reden. Lilianefonds en CINOP werken inmiddels samen om de Flexscan en beleidsscan die ECIO mee ontwikkeld heeft in 2020 in Kenia in te gaan zetten.

Een nieuwe naam die zegt waar we voor gaan

Na de opening vertelde Judith Jansen het verhaal van ECIO. “We ontstonden als handicap + studie. Vandaag zijn wij Experticecentrum inclusief onderwijs, met een nieuwe kleur, een nieuwe huisstijl en een nieuwe naam. Wij blijven een partner in inclusief onderwijs en een experticecentrum, we werken nog steeds graag samen om het onderwijs te steunen. Onze nieuwe naam dekt nog beter waar we voor staan”. We omschrijven het graag als een snelweg waarop iedereen op zijn eigen tempo en over zijn eigen route over dezelfde weg heen kan. Iedereen op zijn eigen manier, die bij jou past. Ook de nieuwe website www.ecio.nl laat dit zien.

Terugblik

Aansluitend stond Marian de Groot, voormalig directeur van handicap + studie, stil bij haar afscheid van ECIO en blikte terug op de afgelopen jaren. Hoe zij terechtkwam bij handicap + studie, de uitdagingen en aanpak en de huidige rol van het experticecentrum. Tot slot: waar staan we nu? “Het onderwerp is de afgelopen jaren gestegen op de agenda’s. Er is toenemende aandacht voor studentenwelzijn en de overgang onderwijs-arbeidsmarkt. De stem van studenten wordt gehoord.”

Niemand eenduidig, niemand gemiddeld

Vervolgens hield Marian Donner, schrijver en publiciste, – een keynote. Ze begon haar verhaal rondom haar persoonlijke situatie om ons uiteindelijk mee te nemen naar wat dit betekent voor de maatschappij. “Verander niet jezelf maar de wereld. Uiteindelijk voldoet niemand aan de norm en de lading wordt niet altijd gedekt. Niemand is eenduidig, niemand is gemiddeld. Er is uiteindelijk maar één norm en dat is de afwijking. De uitzondering is geen robot. De wereld heeft meer maatwerk nodig.”

Winnaars ECIO Frank Award

Ten slotte vond er in de ochtend de feestelijke uitreiking van de ECIO Frank Award plaats. Met deze prijs wil ECIO erkenning en waardering vragen voor de extra inspanning, het werk en motivatie die studenten met een ondersteuningsbehoefte (studenten+) dagelijks leveren. In het bijzonder wanneer deze studenten zich inzetten voor hun medestudenten of een directe bijdrage leveren aan de inclusiviteit op hun hogeschool of universiteit.

De jury koos twee winnaars. Richard Horenberg, student aan de Universiteit Utrecht en Jelle Meuwissen afkomstig van de Hogeschool Utrecht mochten de prijzen in ontvangst nemen. Beide studenten ontvingen een geldbedrag waarmee ze een verdere bijdrage kunnen leveren aan inclusie op eigen hogeschool of universiteit. De prijzen werden uitgereikt door de Secretaris-Generaal van het ministerie OCW Marjan Hammersma. Het jurycommentaar werd tijdens de uitreiking toegelicht door minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink.

Meer informatie over de jury, de genomineerden en winnaars is te vinden op onze website.

Themasessies

In de middag ging het programma verder bij het kantoor van ECIO. Hier vonden verschillende themasessie plaats in drie rondes van 30 minuten. Deze sessies gingen onder andere over:

  • Implementatie VN-Verdrag
  • Beleidsscan studeren met een functiebeperking
  • Toegankelijk toetsen
  • Studentenwelzijn, een kompas als leidraad voor het gesprek
  • Digitale toegankelijkheid
  • Eén aanspreekpunt voor laagdrempelige psychische problematiek
  • Dwarsverbinden binnen de regio
  • Stage en werk
  • Borgen van kwaliteit