Ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt

06 mei 2020

Volgens Linda Schlundt Bodien wordt te vaak gedacht dat hoger opgeleiden met een functiebeperking zich wel redden. “Die hebben toch een goed stel hersens, hoor je dan.” Deze studenten hebben vaak moeite bij het vragen om hulp. ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen bij het inrichten van centrale informatiepunten voor deze studenten. Daarbij richt ECIO zich met verschillende initiatieven ook op een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Een brug van onderwijs naar arbeidsmarkt

ECIO werkt sinds 2019 samen met adviesbureau Berenschot, De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, SOLGU en kennisintensieve werkgevers. Zij streven naar een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers; het helpen van studenten bij de sprong naar de arbeidsmarkt. Voor kennisdeling, rondom goede regionale praktijkvoorbeelden, organiseren zij bijeenkomsten voor P&O-ers en inclusie-aanjagers vanuit loopbaancentra, diversity officers, studentzaken alumnibeleid van universiteiten en hogescholen. Iedereen, die werkzaam is binnen een van deze functies, kan hieraan deelnemen. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 22 september 2020.

Online Meet & Greet met inclusieve werkgevers | 19 mei 2020

Studenten van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht kunnen tijdens deze online sessie in gesprek gaan met inclusieve werkgevers en zich oriënteren op stage lopen en werken met een beperking.

Banenafpraak: 125.000 banen

Sociale partners en het kabinet hebben in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 afgesproken om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze ‘Banenafspraak’ moet uiterlijk in januari 2026 gerealiseerd zijn. Deze is onderverdeeld in een taakstelling voor de marktsector en de overheidssector.

‘op naar de 100.000 banen’

Het 100.000 banenproject (2015) is een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Zij ondersteunen werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Lees het interview van Linda Schlundt dat zij gaf in het kader van het 100.000 banenproject.

‘op naar de 25.000 banen’

Het 25.000 banenproject (2019) Met het initiatief ‘op naar de 25.000 banen’ (2019) willen de werkgeversverenigingen ook overheidswerkgevers ondersteunen bij de Banenafspraak.

Lees ook het interview van Linda Schlundt dat zij gaf in het kader van het 25.000 banenproject.