NVA autismeweek 2020 | prikkels!

Student 3

28 maart 2020

28 maart tot en met 4 april 2020 is de week waarin autisme centraal staat, dit jaar met als thema: prikkels! De Autismeweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA). De Wereld Autisme Dag, uitgeroepen door de Verenigde Naties, op 2 april valt ook dit jaar weer tijdens de NVA Autismeweek. ECIO ondersteunt netwerken van onderwijsorganisaties en studenten die de ambitie hebben om het welzijn van studenten te bevorderen, oplossingen te bedenken, onderzoek te doen en kennis en ervaring te delen.

Prikkels en autisme

Een prikkel is informatie die binnenkomt via onze zintuigen. Bijvoorbeeld licht, geluid, geur, pijn, en temperatuur. Mensen met autisme reageren vaak anders op prikkels dan mensen zonder autisme. De onderlinge verschillen zijn daarbij heel groot. Zo zoekt de één prikkels actief op, terwijl de ander ze juist zoveel mogelijk uit de weg gaat. En de één wordt keer op keer overweldigd door prikkels, terwijl de ander veel prikkels juist niet waarneemt. Mensen met autisme lijken extra kwetsbaar te zijn voor problemen op het gebied van prikkelverwerking.

Informatiekaart autismespectrumstoornis

Elke student, dus ook elke student met autismespectrumstoornis, is verschillend. Voorkeuren in leerstijl, intelligentie, opvoeding, leeftijd, karakter enzovoort zijn van invloed op het al dan niet tot uiting komen van de onderstaande kenmerken. De informatiekaart voor begeleiding van studenten met autisme beschrijft de kenmerken en de mate waarin de student belemmeringen ondervindt tijdens de studie. Lees de tips, die per onderwijsactiviteit worden genoemd, die studenten met autismespectrumstoornis kunnen helpen. Studenten met andere beperkingen of ondersteuningsvragen kunnen vergelijkbare belemmeringen ervaren en ook gebaat zijn bij deze tips.

Meer aandacht voor autisme

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is. Vanwege het coronavirus zijn de (inter)nationale activiteiten uitgesteld.

Nederlands Autisme Register

Wil je meer weten over autisme? Bekijk dan eens het Nederlands Autisme Register (NAR). Een unieke database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Video’s over autisme

Animatiefilm Mind My Mind van Floor Adams uit Nijmegen. Hoe werkt dat in je hoofd: autisme.

Toetsing met autisme

In de video vertelt student Casper. ……Hij is autistisch en vertelt wat hem helpt bij toetsvragen en bij groepsopdrachten.

Onderwijsinstellingen met een ondersteuningsvraag over studeren met autisme kunnen contact opnemen via onze infolijn.