Nominaties ECIO Frank Awardverkiezing 2020 bekend

Studenten met top-ideeën voor inclusiever onderwijs

profielfoto's zes genomineerden

25 januari 2021

Studeren met een ondersteuningsvraag vinden we een topprestatie op zich. Vooral wanneer zij zich inzetten voor hun medestudenten of een directe bijdrage leveren aan de inclusiviteit van hun hogeschool of universiteit. Met de ECIO Frank Awardverkiezing krijgen zij het platform dat ze verdienen. Vol trots presenteren we de genomineerden vanuit de hogescholen en de universiteiten die kans maken op de ECIO Frank Award 2020. Van alle genomineerden is in januari 2021 een professionele video opgenomen waarin zij toelichten hoe zij een (verdere) bijdrage willen leveren aan inclusief onderwijs. De prijzen worden uitgereikt tijdens het ECIO-congres op 8 februari 2021 aan twee winnaars: één student+ die studeert in het hbo en één student+ vanuit het wo.

Genomineerden ECIO Frank Awardverkiezing 2020

De studenten zijn genomineerd door een jury waarin de politiek, het onderwijsveld en de doelgroep zelf is vertegenwoordigd. Er is gekeken naar de eigen bijdrage aan de inclusiviteit op de onderwijsinstelling, duurzaamheid, originaliteit en de impact op de onderwijsinstelling en/of individuele studenten. Er zijn in totaal zes genomineerden. Drie voor de categorie hbo en drie voor de categorie wo. Wij stellen de genomineerden hieronder aan je voor.

Hanna ‘t Hart – Van Kruistum – Hogeschool Utrecht (Ecologische Pedagogiek)

meisje met lange haren profielfoto

Hanna belandde als student vorig jaar onverwachts in een rolstoel. Ze ging niet bij de pakken neerzitten en creëerde met veel positiviteit en kracht initiatieven die bijdragen aan leren zonder belemmering. Van een praktijkplek binnen de opleiding naar een Powerplatform voor coaching op alle locaties in Amersfoort; een StudieHUiskamer voor begeleid studeren op locatie, het geven van lessen voor begrip en bewustzijn en een verbinder binnen de onderwijsinstelling tot op gemeentelijk niveau. In coronatijd is ze ook nog even getrouwd. Wie goed voor zichzelf zorgt, creëert kansen, is dan ook haar motto! Interview Trajectum (13 januari 2021)

Bart Verhagen

Fontys Hogeschool (ICT & Business)

profielfoto jongeman

Bart is altijd op zoek naar kansen en uitdagingen om het maximale uit zijn studie te halen. Daarbij verliest hij zijn medestudenten niet uit het oog. Met een proeftuin wil hij interesses en behoeften peilen voor flexibel en toegankelijk studeren, met vakken naar eigen keuze, ongeacht de eerder gekozen studie. Met als doelen een betere kruisbestuiving qua kennisuitwisseling en een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Als ICT’er wil hij de registratie, wachtlijsten en informatie­voorziening voor het volgen van colleges volledig automatiseren.

Beau Geraeds

Hogeschool Utrecht (Journalistiek)

jongeman op atletiekbaan

Beau doorloopt sinds het eerste jaar van zijn opleiding een proces voor de gendertransitie van zij naar hij. Je niet veilig voelen op school omdat je het gevoel hebt dat je een geheim met je meedraagt waarvan niemand mag weten en dat er voor de échte jij geen plek is. Hij zag het als een probleem dat voor veel meer studenten moest gelden. En koppelde er zijn naam aan en zette het op de agenda, met interviews aan de media en op school over zijn coming out. Met als boodschap: je hebt het recht om jezelf te zijn. Beau heeft de kracht om groter te denken. Interview Trajectum (6 januari 2021)

Nadèche Hanique

Tilburg University (Psychologie)

meisje in een rolstoel

Nadèche heeft een zeldzame bindweefselaandoening waardoor zij onder andere rolstoelafhankelijk is. Ze streeft naar meer mogelijkheden voor studeren op maat. Met een bewustwordingsdag wil zij dat iedereen ervaart hoe het is om te studeren en colleges te volgen met een belemmering. Denk aan visuele beperkingen, gehoorbeperkingen en het rijden met een rolstoel waarbij je problemen ervaart zoals bij livestreaming van colleges, toegankelijkheid van gebouwen en meubilair. Met meer bewustwording wil Nadèche bereiken dat er gezamenlijk naar oplossingen gezocht kan worden, zodat studenten, met wat voor beperking dan ook, kunnen studeren en daarbij de hulp en faciliteiten krijgen die zij nodig hebben. Artikel Brabants Centrum (7 januari 2021) | Artikel Universe, Tilburg University (2 februari 2021)

Tess Tegelberg

TU Delft (Architectuur)

profielfoto lachtend meisje met lange haren voor raamkozijn

Tess ontdekte pas later dat ze ADD heeft, wat ook haar burn-outs en overgevoeligheid voor prikkelingen verklaarde. Ze is betrokken bij het platform Student Onbeperkt waar studenten elkaar ondersteunen en ook de TU adviseren op de uitvoering van inclusiebeleid. Ze deed onderzoek naar inclusieve studieruimtes voor zowel neurotypische als neurodiverse studenten. Tess is ervan overtuigd dat door te leren van de behoeftes van neurodiverse studenten er met een aantal goed geplaatste aanpassingen voor alle studenten een fijner leerklimaat gecreëerd kan worden. Interview AD (12 februari 2021)

Soumia Kiat

Erasmus Universiteit (Rechtsgeleerdheid)

profielfoto meisje met lange donkere haren in buitenlucht

Soumia is slechthorend en heeft tal van ideeën. Voor meer begrip en empowerment voor mensen met een auditieve beperking wil ze voorlichtingsworkshops, in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven, een landelijke campagne met billboards en een platform voor hulpvragen. Het toegankelijker maken van extra tentamentijd, ambulante begeleiding, schrijftolken, aangepaste canvas/blackboard en vaste stageplaatsen moeten gewoongoed worden. Denk ook aan gebarentaal als keuzevak en het zichtbaar maken van competenties waarmee mensen met een auditieve beperking een streepje voor hebben.

De finale van de ECIO Frank Awardverkiezing 2020

Per categorie wordt er één winnaar gekozen die het prijzengeld van 1000 euro ontvangt voor het inclusiever maken van de onderwijsinstelling. De winnaars mogen de ECIO Frank Award 2020 op 8 februari 2021, tijdens het ECIO-congres Maak van inclusie een prioriTIJD!  in ontvangst nemen.

Meer informatie over de ECIO Frank Awardverkiezing 2020

Wil je meer informatie over de verkiezing, de genomineerden of de uitreiking?