Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en meer perspectief

studenten en onderwijsprofessionals

student met zwart mondkapje en headset om de net

26 februari 2021

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. ECIO is positief over de investering van het kabinet van 8,5 miljard euro met het Nationaal Programma Onderwijs met daarbij speciaal aandacht voor het welzijn van zowel studenten als onderwijsprofessionals. Het programma is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Met de mogelijkheid op het inhalen én compenseren van studievertraging en ondersteuning krijgen studenten, die het moeilijk hebben, meer perspectief.

Ondersteuning en compensatie voor studenten

Het programma moet bijdragen aan de brede ontwikkeling van studenten, hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Met een korting van 50% op het college-, cursus- of lesgeld krijgen studenten  financiële ademruimte in deze moeilijke tijd. Ze krijgen compensatie wanneer ze hun recht dreigen te verliezen op een aanvullende beurs of studiefinanciering. Bij studievertraging wordt de OV-jaarkaart met twaalf maanden verlengd. De begeleiding van studenten wordt door docenten en studiebegeleiders geïntensiveerd. De subsidieregeling voor stages en stageoffensief mbo worden opgehoogd en verlengd en wordt uitgebreid naar het hbo. Voor het voorkomen van verdere vertragingen onderzoekt het kabinet op korte termijn om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken in het mbo, hbo en wo.

Ondersteuning docenten en onderzoekers

Het programma, voor het gehele onderwijsveld, biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan. Met de verlenging van de subsidieregeling ‘coronabanen hoger onderwijs’ na 1 juli 2021 worden veel docenten en onderzoekers ontlast.

Compensatie voor toename studenten

Doordat studenten niet kunnen kiezen voor een tussenjaar of een wereldreis is de toeloop van studenten aan de universiteiten en hogescholen enorm. De onderwijsinstellingen worden hier vanaf komend jaar al volledig voor gecompenseerd en structureel met een bedrag van 645 miljoen euro. Met dit extra geld, dat naast de 8,5 miljard beschikbaar komt, kan meer personeel worden aangenomen om de werkdruk te verminderen. Alle maatregelen worden op korte termijn uitgewerkt, meer informatie daarover volgt op een later moment.

Ondersteuning vanuit ECIO

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Heb je vragen over aanpakken voor studentenwelzijn en/of het uitbreiden van studiebegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. ECIO denkt graag met je mee.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag