Meldpunt Onbeperkt Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen

College voor de Rechten van de Mens inventariseert toegankelijkheid conform VN-verdrag

Afbeelding Stembiljet met rood potlood

10 maart 2021

Hoe toegankelijk zijn de stemlokalen en het stemformulier? Zijn ook de verkiezingsprogramma’s toegankelijk? Vandaag is opnieuw het tijdelijke Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Iedereen met een fysieke beperking (of hun naasten) kan zowel positieve als negatieve ervaringen, tot een week na de verkiezingen, anoniem delen via het meldpunt. Voor diegenen, waarvoor het online formulier niet of minder toegankelijk is om in te vullen, is voor extra ondersteuning een telefonische helpdesk en een tolk NGT beschikbaar.

Verbeteren van de toegankelijkheid Tweede Kamerverkiezingen

Het College voor de Rechten van de Mens streeft naar optimale toegankelijkheid bij de verkiezingen. Ook de afgelopen jaren maakte het tijdelijke meldpunt de belemmeringen inzichtelijk. De uitkomsten, van voorgaande meldpunten bij de verkiezingen, zijn gedeeld met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Aanpassingen rondom de toegankelijkheid stemlokalen:

  • Kiezers, die door hun lichamelijke beperking (motorisch of visueel) niet in staat zijn om zelf te stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje.
  • In alle stemlokalen hoort in elk geval een leesloep aanwezig te zijn, die de tekst op het stembiljet vergroot.
  • De verlichting in het stemhokje moet op orde zijn.
  • Sommige gemeenten hebben audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking.
  • Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking krijgen geen hulp in het stemhokje. Zij mogen buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen uitleg en kunnen oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

De tijdelijke aanpassingen in het kader van de tijdelijke wet verkiezingen Covid-19, die consequenties hebben voor toegankelijkheid, vormen extra aanleiding om de (on)toegankelijkheid van de verkiezingen te belichten. Zo kan geleerd worden van de ervaringen over wat werkt voor mensen met een beperking.

Webdossier over de rechten van mensen met een beperking bij de verkiezingen

Nieuw dit jaar is het online webdossier waarin het College voor de Rechten van de Mens uitleg geeft over de rechten van mensen met een beperking bij de verkiezingen. Dit dossier is ook beschikbaar in eenvoudige taal en Nederlandse Gebarentaal.

Actieplan Toegankelijk Stemmen

De toegankelijkheid van het verkiezingsproces is van groot belang voor een inclusieve samenleving. Personen met een beperking moeten hun democratisch recht op gelijke voet met anderen kunnen uitoefenen. Daarom hebben de ministeries van BZK en VWS, de VNG, de NVVB en de Kiesraad het Actieplan Toegankelijk Stemmen opgesteld.

VN-verdrag en onderwijs

ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen die werk willen maken van het VN-verdrag. In 2017 is met verschillende partijen een intentieverklaring opgesteld met een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen voor de implementatie van het VN-verdrag.

Meer informatie over het VN-verdrag

Heb je vragen over het implementeren en borgen van het VN-verdrag binnen je onderwijsinstelling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Bronnen: College voor de Rechten van de Mens | Rijksoverheid

Gerelateerde items