Mbotoegankelijk: alle informatie op één plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Afbeelding homepage website mbotoegankelijk

23 april 2020

Persbericht

Vandaag lanceert het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) de website www.mbotoegankelijk.nl.

Hier vinden alle mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op hun vragen en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. Zo biedt de website bijvoorbeeld informatie over financiële compensatie bij studievertraging als gevolg van een beperking of over extra tijd bij een tentamen. De website is opgezet na een oproep van de Tweede Kamer om de informatievoorziening voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren. De website is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW en in samenwerking met de jongerenorganisaties JOB en Jongerenpanel ZeP.

Elke van Doorn, adviseur bij ECIO: “Juist nu is het belangrijk dat er een digitaal informatiepunt beschikbaar is voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met de komst van de coronacrisis komen studenten misschien minder snel in contact met een docent of begeleider hierover. Op de website kunnen mbo-studenten met een ondersteuningsvraag of beperking terecht met al hun vragen.”

Het informatiepunt: een brug tussen belemmeringen en aanpassingen

De website is bedoeld een brug te slaan tussen een belemmering of diagnose waar een student tegen aan kan lopen en biedt aanpassingen die hiervoor beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld dat studeren in een prikkelarme ruimte behulpzaam kan zijn voor studenten met een concentratiebelemmering of dat er voor studenten die niet kunnen werken, ten gevolge van hun beperking, financiële hulp vanuit de gemeente mogelijk is. De website heeft ook een optie om een test te doen waarmee de student kan uitvogelen waar hij mogelijk aanspraak op kan maken. De uitslag van deze test kan de student opslaan zodat hij dit ook kan tonen op zijn school. Op de website wordt ook een overzicht geboden aan mbo scholen en is het mogelijk om een ‘vind jouw school-knop’ direct door te klikken naar een pagina met school specifieke informatie.

Betere informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag

Studenten met een ondersteuningsvraag zijn studenten die belemmeringen in het onderwijs ervaren omdat zij bijvoorbeeld belast zijn met mantelzorgtaken, jong ouderschap of een functiebeperking. In het mbo geeft 40 procent van de studenten aan een functiebeperking te hebben[1]. Daarnaast blijkt dat 57% van de mbo-studenten niet of nauwelijks op de hoogte is van de ondersteuning die zij kunnen ontvangen op de school waar zij gaan studeren[2]. Het informatiepunt moet hier verandering in gaan brengen zodat mbo-studenten die studeren of gaan studeren beter weten welke ondersteuning zij kunnen krijgen. Studenten zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de website: zij hebben meegedacht in het ontwerp en de website meermaals getest.

Jurgen van der Hel, voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB): “In de JOB Monitor van 2018 benadrukten wij al dat scholen meer aandacht moeten besteden aan de goede informatie over welke extra begeleiding mogelijk is voor studenten. Mooi om te zien dat er gehoor is gegeven aan deze oproep en mbo-studenten met een ondersteuningsvraag het informatiepunt hebben gekregen die zij verdienen.”

Femke van Zoggel, voorzitter Jongerenpanel ZeP: “Wij zijn ontzettend blij om te zien dat er een informatiepunt is opgericht, speciaal voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag. We hopen dat studenten hiermee uiteindelijk beter de voorzieningen weten te vinden waar zij recht op hebben!”

Aanleiding

Deze website is tot stand gekomen uit een Tweede Kamerdebat dat eerder plaatsvond over studeren met een functiebeperking. Hier werd geconstateerd dat de informatievoorziening richting studenten met een ondersteuningsvraag voor verbetering vatbaar is. Zo verzocht Motie van den Hul (PvdA) om een landelijke website op te zetten voor studenten met een functiebeperking. Lid van Meenen diende eveneens een motie in waarin hij beschreef dat er behoefte is “aan betere informatievoorziening bij studenten met een beperking en bij scholen over de voorzieningen en rechten van studenten”.

Om uitvoering te geven aan de behoefte aan informatievoorziening voor mbo-studenten heeft het ministerie van OCW de opdracht, voor het optuigen van mbotoegankelijk.nl voor mbo-studenten, aan ECIO verstrekt. Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs van de MBO Raad is het punt waar alle mbo-scholen terecht kunnen voor vragen en informatie rondom passend onderwijs.

[1] JOB monitor 2018, te verkrijgen via: https://www.jobmbo.nl/monitor/.

[2] Monitor beleidsmaatregelen 2017-2018, te verkrijgen via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/monitor-beleidsmaatregelen-2017-2018.

Gerelateerde items

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Uitwisseling van visies en definities ‘inclusief onderwijs’ in het mbo en hoger onderwijs