Mbo-studenten met een beperking minder positief dan andere jaren

04 juni 2020

Mbo-studenten met een beperking zijn minder positief over de hulpmiddelen of aanpassingen die zij ontvangen ten opzichte van voorgaande jaren, zo blijkt uit de JOB-monitor 2020 die vandaag is gepubliceerd. Met de JOB Monitor 2020 wordt tweejaarlijks de tevredenheid van mbo-studenten onderzocht. 262.0629 respondenten, 52,7% van alle mbo-studenten, lieten hun stem horen. Eén op de drie mbo-studenten geeft aan te studeren met een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte. ECIO geeft de bevindingen uit de JOB-monitor in het kort hieronder weer.

Minder studenten met beperking zijn positief over hulpmiddelen en aanpassingen

Van de studenten die studeren met een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte geeft 32% aan positief te zijn over de hulpmiddelen en aanpassingen die zij ontvangen op school. In 2018 betrof dit nog 42% van deze groep studenten. De belangenbehartiger voor mbo-studenten, JOB MBO, schrijft hierover in hun rapport: ‘Dit vinden we jammer, want onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. We gaan als JOB de komende jaren in de gaten houden of de situatie verbetert. We hopen dat andere partijen in het onderwijsveld zich hiervoor ook gaan inzetten.’

Steeds meer studenten melden hun beperking op school

Uit het rapport blijkt dat meer docenten op de hoogte zijn van de ondersteuningsbehoeften dan voorheen. Opvallend is de positieve impact op de studenttevredenheid wanneer docenten wel of niet op de hoogte zijn van hun ondersteuningsbehoefte (53% t.o.v. 37%) en het ervaren van een veilige omgeving (78% t.o.v. 72%). Het kan studenten met een beperking dus helpen om hier met hun docent over te praten.

Goede informatievoorziening helpt

Van de studenten met een beperking, die positief zijn over de informatievoorziening van de onderwijsinstelling over de rechten en plichten, is ruim de helft hiervan ook vaker positief over de voor hen beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen op de onderwijsinstelling. Dit in tegenstelling tot studenten die niet tevreden zijn over deze informatievoorziening. Slechts 16% hiervan gaf aan positief te zijn over de hulpmiddelen en aanpassingen. Naast het belang van het aanbieden van  goede hulpmiddelen en aanpassingen, is het dus ook belangrijk om studenten hierover te informeren.

Mbotoegankelijk.nl

Om ervoor te zorgen dat iedere mbo-student weet waar hij of zij terecht kan met een hulpvraag, heeft ECIO, in opdracht van het ministerie van OCW, een website gemaakt: www.mbotoegankelijk.nl. Hier vinden alle mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op hun vragen en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. Ook is hier van elke mbo-school in Nederland terug te vinden waar een student terecht kan voor extra begeleiding. De website heeft Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) ontwikkeld in samenwerking met het JOB en Jongerenpanel Zorg & Perspectief. Het JOB schrijft hier verder over: ‘We hopen dat deze website meer duidelijkheid geeft aan mbo-studenten die een leerprobleem, beperking of blijvende ziekte hebben. We zullen als JOB in kaart blijven brengen hoe scholen omgaan met studenten en hopen dat we in de volgende JOB-monitor een flinke verbetering zullen zien.’ De website is ontwikkeld door ECIO in opdracht van het ministerie van OCW:.

Wat doet ECIO?

ECIO, het expertisecentrum inclusief onderwijs is actief op verschillende aspecten voor toegankelijk onderwijs en studentenwelzijn. ECIO streeft naar onderwijs voor iedereen, zonder belemmering en doorstroming naar een passende baan op de arbeidsmarkt. ECIO is onderdeel van CINOP. Wil je weten hoe ECIO jouw onderwijsinstelling kan ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van JOB.

Lees het persbericht over de JOB-monitor

Download

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho