Maatschappelijke diensttijd

voor meer loopbaankansen op school, stage en werk

logo kubus in rood geel groen met tekst loopbaankansen in halve cirkel erboven

30 november 2020

Meer kansen voor studenten en jonge werknemers met een beperking

In Nederland hebben 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar een lichamelijke of psychische beperking of een langdurige ziekte. Ondanks dat ze hoog zijn opgeleid, is het vinden van een stageplek of baan, vaak lastig. Met het project ‘Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen’ (MDTL) zetten we ons in voor meer kansen bij het vinden van een stageplek of baan. Het tweejarige project is een initiatief van Loopbaangroep, Incluvisie, Regioplan en ECIO, gefinancierd door ZonMW.

Onbekend maakt onbemind

Werkgevers hebben veelal een beeld van beperkingen van jongeren met een lichamelijke of psychische beperking of jongeren met een langdurige ziekte. Deze vooroordelen kloppen niet: met aanpassingen, hulpmiddelen of extra steun kan iemand met een beperking net zo goed presteren als iemand zonder beperking.

De impact van een maatschappelijke stage

Wij vinden het belangrijk dat studenten met een lichamelijke of psychische beperking, of een langdurige ziekte meer kansen krijgen om een stageplek of baan te vinden. En dat werkgevers zelf ervaren dat mensen met een beperking met wat hulp hun werk gewoon goed kunnen doen. De maatschappelijke diensttijd is een perfecte manier om ervoor te zorgen dat het voor iemand met een beperking makkelijker wordt om een stageplek of op termijn een baan te vinden. Gedurende het hele project onderzoeken we welke best practices en activiteiten het beste werken om studenten met een beperking aan een stageplek of baan te helpen. De deelnemende studenten en jonge werkenden helpen hierdoor indirect andere studenten in de toekomst bij het vinden van een stageplek of baan.

Hoe ziet het traject voor de maatschappelijke stage eruit?

Het traject voor de maatschappelijke stage duurt in totaal 80 uur, waarvan 40 uur voor het meelopen in een bedrijf of het uitvoeren van een project. Het gehele traject beslaat 6 maanden. We koppelen 125 studenten met een beperking aan 125 jonge werkenden met een beperking. Voor hen is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Elk tweetal bepaalt samen of de student mee gaat lopen in het dagelijkse werk of een project gaat uitvoeren. Hierdoor zien studenten dat werken mogelijk is. Zo vergroten ze hun zelfbeeld, zelfsturing en netwerk, wat het vinden van een stageplek of baan gemakkelijker maakt.

Studenten en jonge werkenden doen mee aan verschillende activiteiten:

  • een intakegesprek met een loopbaanadviseur
  • het volgen van een training waarin ze ontdekken wat ze kunnen en willen en hoe ze dit kunnen bereiken.
  • meelopen met een jonge werkenden
  • deelnemen aan gezellige intervisiebijeenkomsten.
  • Ter afsluiting van de MDT nemen ze deel aan de terugkomdag. De studenten en de werkenden krijgen dan een Europass Certificaat overhandigd. Een Europees erkende verklaring als bewijs van de ontwikkelde competenties en ervaring. Een mooie aanvulling op hun cv.

Klankbordgroep MDTL-project

Jonge werkenden begeleiden binnen hun eigen organisatie een student. Ze krijgen hiervoor een inspirerende training en begeleiding. Ze nemen deel aan leuke meetings met andere studenten en begeleiders. Beide groepen kunnen deelnemen aan de klankbordgroep. De leden geven advies over het MDTL-project en de uitvoering ervan en leren meteen nieuwe vaardigheden aan.

Expertise projectpartners

LoopbaangroepIncluvisie en Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) hebben veel ervaring met loopbaanbegeleiding en het begeleiden van studenten en mensen met een beperking. Incluvisie heeft daarbij veel ervaring in het organiseren van jongereninspraak. Regioplan onderzoekt gedurende het project samen met jongeren welke aanpakken en activiteiten de grootste meerwaarde hebben en adviseert hier tijdens en na afloop van het project over aan de loopbaancentra van hogescholen en universiteiten en aan andere partijen die jongeren met een beperking meer loopbaankansen willen bieden. Alle organisaties hebben een uitgebreid werkgeversnetwerk. Daarnaast zorgen Berenschot, De Normaalste zaak, Stichting Move en alle andere werkgevers in ons groeiende netwerk voor concrete stageplaatsen.

Handtekening projectgroep logos

Lees ook het nieuwsbericht op de NOG (02-12-2020)

Gerelateerde items

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

MDTL | Als ho-student met een beperking je loopbaankansen vergroten?

MDTL | Help mee als coach aan loopbaanperspectief voor ho-studenten met een beperking