Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs

studenten in collegezaal met titel Nationaal Programma Onderwijs

27 mei 2021

Jongeren zijn onze toekomst! Maar de coronamaatregelen trekken een sterke wissel op de mentale gezondheid van studenten. Met name studenten met een functiebeperking, psychische klachten, financiële problemen door het wegvallen van hun bijbaan, of vanwege familieomstandigheden zoals mantelzorg, lopen nog eens extra risico voortijdig met hun studie te stoppen. Deze problematiek wordt in het Nationaal Programma Onderwijs dan ook expliciet benoemd als een van de zes doelstellingen.

Investeer met NPO-gelden voor inclusiever onderwijs en studentenwelzijn, en een soepele overgang naar de arbeidsmarkt. ECIO, het expertisecentrum inclusief onderwijs van CINOP, kan je hierbij ondersteunen. Met onze unieke, uitgebreide kennis over inclusief onderwijs en studentenwelzijn kun je zelf aan de slag. Of we helpen je met beleidsvorming, trainingen en projectmanagement.

  • kennis om zelf mee aan de slag te gaan
  • expertise vergroten met bijvoorbeeld trainingen op maat
  • netwerken voor ontmoeting en voortbouwen op bestaande initiatieven
  • studentenparticipatie voor het samen vormgeven van plannen met inbreng expertise ervaringsdeskundige studenten
  • visie- en beleidsontwikkeling, implementatie en borging
  • verbetering van in- en doorstroom in het onderwijs en uitstroom naar de arbeidsmarkt

Welzijn studenten en sociale binding

Zorg voor een studieklimaat waarin de student zich prettig voelt en aangehaakt blijft.  Denk daarbij aan extra faciliteiten en een proactieve benadering van studenten met een ondersteuningsvraag. Hoe organiseer je dat? Sluit aan bij het Landelijk Netwerk en de besloten LinkedIn-groep Studentenwelzijn hoger onderwijs, dat ECIO heeft geïnitieerd en faciliteert. Ruim 300 hoger onderwijsinstellingen zijn je al voorgegaan. Een netwerk voor het delen van ervaringen en best practices en het bespreken van knelpunten. ECIO ondersteunt ook hoger onderwijsinstellingen en het mbo met maatwerk zoals preventie van psychische problematiek.

Inclusieve in- en doorstroom van studenten met een ondersteuningsvraag

Zorg voor een soepele overgang, een goede studiestart en het wegwerken van vertragingen. De verschillende sleutelmomenten, als onderdeel van het studieproces, brengen voor studenten met een ondersteuningsvraag nieuwe uitdagingen met zich mee.

  • Lees het artikel met tips voor inclusief pre- en onboarden van instromende studenten.
  • Kijk met alle betrokkenen in de organisatie naar de processen en sleutelmomenten van het studieproces en speel daar, vanuit verschillende posities en perspectieven, op in. De handreiking Studieproces in kaart geeft je zicht op de verschillende uitdagingen en ondersteuning tijdens de verschillende sleutelmomenten. Met maatwerk, afgestemd op jouw instelling, ondersteunt ECIO bij het in kaart brengen van procesverantwoordelijk-heden, procesdoelen en bevoegdheden voor een soepele overdracht bij de overgang van verschillende sleutelmomenten of toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag.
  • Vergroot je expertise rondom specifieke ondersteuningsvragen of maak een professionaliseringsslag rondom digitaal toegankelijk onderwijs. Bekijk ook de handreikingen en tips op deze website.
  • Sluit ook aan bij de verschillende netwerken waar ECIO haar expertise inbrengt en deelnemers leren van elkaar.

Vormgeven van passend onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag

Met de toename van diversiteit van studenten, is het vormgeven van flexibel onderwijs en stages voor veel onderwijsinstellingen een lastige opgave. ECIO kan je hierbij ondersteunen met de FlexScan en UDL, waarmee je de diversiteit als uitgangspunt neemt. Met de beleidsscan voor het hoger onderwijs en het mbo begeleidt ECIO onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, implementeren en borgen van inclusiebeleid. Bekijk de mogelijkheden.

Inclusieve stages en uitstroom naar werk

Met een groot netwerk van onderwijsinstellingen, gemeentes, werkgevers en belangenbehartigers van studenten zet ECIO haar expertise in bij verschillende projecten voor inclusieve stages en een soepele overgang naar de arbeidsmarkt, zoals:

Wil je aan de slag met een ‘regionaal inclusieplan’? Bekijk dan de Praatplaat en leidraad ‘Onderwijs-arbeidsmarkt: van de sprong een brug maken’.

Gerelateerde items