Lustrum: 5 jaar VN-verdrag handicap in Nederland

Afbeelding Lustrum 5 jaar VN-verdrag handicap in Nederland

14 juli 2021

Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat het VN-verdrag in Nederland werd geratificeerd. Zelfstandigheid, gelijkheid en participatie zijn belangrijke onderdelen van het verdrag, dat de positie van mensen met een beperking versterkt. Ook onderwijsinstellingen moeten sinds de ratificatie in 2016 werk maken van inclusief onderwijs. Hoger onderwijsinstellingen, die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend, worden daarbij ondersteund door ECIO.

Voor wie is het VN-verdrag handicap?

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben een beperking. Naast zichtbare beperkingen, zoals iemand die rolstoelafhankelijk is of blind is, zijn er ook veel onzichtbare beperkingen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een auditieve beperking, psychisch kwetsbaar zijn of een chronische ziekte hebben. Volgens het verdrag moet de samenleving met al deze mensen rekening houden. Een beperking kan dus lichamelijk, mentaal, verstandelijk of zintuiglijk zijn en is langdurig.

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

Wat is er al bereikt en hoe kan het hoger onderwijs nog inclusiever worden? Ellen van Veen, student aan de Erasmus Universiteit, onderzocht in kader van haar afstudeerpaper de impact van het VN-verdrag handicap op de inclusiviteit in het hoger onderwijs: waar staan we en wat kan beter?

ECIO nieuwsspecial | VN-verdrag handicap in Nederland

Afgelopen maand informeerde ECIO de nieuwsbriefabonnees met een nieuwsspecial over de hoger onderwijsinstellingen die met de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag al zijn aangehaakt. Met interviews van studenten, onderwijsprofessionals en vertegenwoordigers van de ministeries OCW en VWS en het College voor de Rechten van de Mens wordt ingezoomd op de impact van het VN-verdrag op het onderwijs en waar nog stappen gezet moeten worden. Daarnaast zijn tips en handreikingen gedaan voor het vormgeven van inclusief onderwijs.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Deze week organiseert het College een lustrumweek voor meer aandacht over de impact van het VN-verdrag. In de folder Ik heb een beperking geeft het College uitleg over het VN-verdrag handicap. Met informatie over het recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken.

Gerelateerde items

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs