Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019

Lies Korevaar Lector van het jaar 2019

20 juni 2019

Lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool is verkozen tot Lector van het Jaar 2019. “Lies Korevaar is met zijn expertise en betrokkenheid van grote waarde voor de bewustwording en integrale aanpak van het welzijn van studenten met psychische problematiek,” zegt Judith Jansen, programma-directeur van ECIO. De verkiezing tot Lector van het Jaar – die sinds 2011 wordt georganiseerd door ISO en ScienceGuide – staat dit jaar in het teken van studentenwelzijn.

Tijdens de bijeenkomst van het  Netwerk Studentenwelzijn in Utrecht op 20 juni 2019 werd Lies Korevaar verkozen tot Lector van het jaar. Hij hield zich al bezig met studentenwelzijn nog voordat het ook politiek en maatschappelijk een veelbewogen thema werd en heeft het in brede zin op de kaart gezet.

Het was voor de jury niet makkelijk om uit de drie kandidaten een uiteindelijke winnaar te kiezen. Om te komen tot een besluit gebruikte de jury een model waarop de Universiteit van Bristol haar strategie rond de bevordering van mentaal welbevinden van studenten baseert. Daarin worden acht aspecten onderscheiden: leiderschap, overgangen, preventie, vroege interventie, begeleiding, medewerkers, extern netwerk en dataverzameling en onderzoek. Zelf heeft de jury daar nog een tweetal criteria aan toegevoegd, te weten studentbetrokkenheid bij het lectoraat en maatschappelijke impact.

Wat zegt de jury?

“Met de door ons vastgestelde criteria in de hand zijn we door de voordrachten heen gegaan en constateren wij dat Korevaar in de afgelopen jaren het meest complete palet aan activiteiten heeft ontplooid en impact heeft gemaakt op de Hanzehogeschool en ver daarbuiten.

Het leiderschap van Korevaar manifesteert zich onder meer in zijn rol als voorzitter van de Permanente Adviescommissie met studenten en medewerkers die direct advies uitbrengt aan het College van Bestuur. Daarnaast is hij de grondlegger voor de aanwezigheid en scholing van aandachtsfunctionarissen voor studenten met een functiebeperking binnen de Hanzehogeschool.

Ook op het gebied van preventie heeft Korevaar inmiddels een heel arsenaal aan instrumenten weten te implementeren om studenten en docenten mee uit te rusten. Op die manier wordt het welzijn van heel veel studenten op de hogeschool bevorderd. De aanpak werkt dus en dat wordt ook elders in het (hoger) onderwijs gezien. Collega’s uit binnen- en buitenland weten de weg naar het lectoraat van Korevaar dan ook regelmatig te vinden.

In al het werk dat Korevaar doet, spelen studenten een centrale rol. Dat betekent ook dat de studenten actief betrokken zijn bij het onderzoek naar studentenwelzijn in het lectoraat Rehabilitatie. Voor studenten met een interesse op dit vlak is vrijwel altijd een mogelijkheid om deel te nemen in een van de projecten.”

Op onderstaande foto: Winnaar Lies Korevaar (tweede van links) met jury (v.l.n.r.) Tim Cardol (ScienceGuide), Kees Gillesse (ISO) en Judith Jansen (ECIO)

Kijken naar kwaliteiten

Een alumna van de studie Toegepaste Psychologie verwoordt de samenwerking met Korevaar als volgt. “Tijdens mijn afstudeeropdracht aan het lectoraat Rehabilitatie heb ik van Lies Korevaar niet alleen geleerd op welke manier een goed onderzoek tot stand wordt gebracht, maar ook dat iedereen evenveel recht heeft op een kwalitatief leven waarbij een individu meer is dan diens beperkingen. Je dient te kijken naar iemands kwaliteiten en vermogen waarbij beperkingen zo goed mogelijk opgevangen worden. Dit uitgangspunt pas ik nog steeds toe tijdens mijn huidige werk.”

Nieuwe dimensies

Ook de andere twee genomineerden Aminata Caïro en Janine Stubbe worden geroemd, vooral om de nieuwe dimensies die zij weten toe te voegen aan het thema studentenwelzijn.
Aminata Caïro slaagt er met specifieke programma’s gericht op mbo-doorstromers en studenten uit buurten die wel wat extra hulp kunnen gebruiken in om het studiesucces op de Haagse Hogeschool te bevorderen. Bovendien weet zij bij het onderzoek zelf ook heel veel studenten te betrekken.
De benadering van lector Performing Arts & Medicine Janine Stubbe richt zich op onderzoek en concrete interventies op de begeleiding van potentiële topsporters. Zodat studenten met respect voor het eigen welzijn in staat zijn tot topprestaties.

ECIO aanjager studentenwelzijn

Eind 2018 werd ECIO aanspreekpunt voor studentenwelzijn. ECIO richt zich sindsdien behalve op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten ook op het beleid binnen instellingen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. We zien dat de knelpunten die deze studenten ervaren vaak overeenkomen. En daarnaast gaat het om het studentenwelzijn van alle studenten. Ook bijvoorbeeld prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten.