Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

12 oktober 2020

ECIO is blij met gemaakte keuzes rondom de kwaliteitsafspraken met de universiteiten en hun medezeggenschapsraden. Met het vrijgekomen budget, door het wegvallen van de basisbeurs, wordt geïnvesteerd in ook kleinschaliger onderwijs, studiebegeleiding en studiewerkplekken.

De studievoorschotmiddelen worden in de periode van 2019-2024 besteed aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hierbij wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de behoeften van opleidingen en faculteiten. De app #followthestufi van NOSop3 geeft inzicht in de investeringen van de verschillende universiteiten en hogescholen.

Meer budget voor studentenbegeleiding

Voor meer en betere begeleiding van studenten stijgen de gereserveerde middelen van € 7.774 in 2019 naar € 15.270 in 2024. Het totale vijfjarige budget bedraagt 79.717.

Speerpunt studentenwelzijn

De universiteiten leggen steeds meer de focus op studentenwelzijn. Hoewel de plannen van de verschillende universiteiten uiteenlopen, zet het merendeel van de universiteiten in op online onderwijs, begeleiden van studenten en anders toetsen.

Bronnen: nieuwsbericht van NOSop3 (24 september 2020) | persbericht VSNU en ISO

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)