Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn – Terugblik

gezicht meisje met sproetjes ingezoomd

26 oktober 2020

De start van het nieuwe studiejaar is voor veel studenten een extra uitdaging. Met de tweede coronagolf, waarbij de nadruk nog meer ligt op online onderwijs en thuisstudie, neemt de druk en bezorgdheid verder toe. Zeker ook voor studenten met een ondersteuningsvraag. Het vraagt om inspiratie, samenwerking en verbinding. Dit waren dan ook de belangrijkste doelen van het Inspiratie-event Studentenwelzijn, dat vandaag plaatsvond.

Niet alleen het behalen van academische prestaties, maar ook het welzijn van de student in zijn geheel is belangrijk voor studiesucces. Aspecten op intellectueel, fysiek, sociaal, emotioneel, moreel en spiritueel vlak zijn mede bepalend voor het welslagen. Vandaag stond inspiratie, samenwerking en verbinding en maatwerk voor studenten met een extra ondersteuningsvraag centraal. Studentenwelzijn is belangrijk, actueel en de betrokkenheid is groot. Dit blijkt mede uit de grote opkomst van ruim 400 deelnemers online en op locatie bij het perscentrum Nieuwspoort.

Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn maakt de balans op en blikt vooruit

Concrete stappen naar een veilige en toegankelijke studie­omgeving voor studenten met een extra ondersteuningsvraag zijn ingezet bij de start van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn. Met vijf ambities voor een inclusief studieklimaat werd hiermee de basis voor een integrale aanpak van studentenwelzijn in het hoger onderwijs gelegd. Vandaag, tijdens het Inspiratie-event Studentenwelzijn, maakte de werkgroep de balans op en blikte met de deelnemers vooruit op de kansen en uitdagingen.

De voortgangsrapportage en het jaarplan, werden overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van OCW.

‘Corona heeft invloed op het leven van alle studenten. Studenten met een extra ondersteuningsbehoefte vragen om extra aandacht. Belangrijk dat vandaag kennis gedeeld wordt om deze doelgroep goede ondersteuning te bieden’, aldus de minister en sprak haar dankwoord uit voor de voortgangsrapportage en jaarplan van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn.

Q&A met Ingrid van Engelshoven, minister van OCW over het welzijn van studenten in tijden van corona en de lessen die we daaruit kunnen trekken. ‘Blended learning gaat blijven, wellicht kan een deel online voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, maar fysiek onderwijs is voor iedereen. ‘Ik zie dat studenten heel veel studievoortgang boeken tijdens deze coronacrisis, nog meer dan voor corona en daar moeten we ontzetten trots op zijn.

Rapper en zangeres S10, een geprezen artiest met gewaagde en eerlijke teksten over haar psychische problemen, zorgde voor de muzikale omlijsting en deelde haar ervaringen. ‘School was voor mij niet altijd een makkelijke periode. Muziek heeft me geholpen. En nu voel ik me op mijn plek. Daar ben ik misschien wel het meest trots op.’

Met Kamerleden, studenten en professionals in het onderwijs werd ingegaan op de actualiteit van studentenwelzijn. Enkele quotes hebben we hieronder uitgelicht. Het inspiratie-event is ook online terug te kijken.

Directeur Onderwijs van de UvH, Doret de Ruyter: “De studentadviseurs zijn de spinnen in het web. Zij stimuleren mentoren, studenten en docenten om alle studenten in het vizier te houden en organiseren allerlei bijeenkomsten. De Sportschool voor de Geest is daar een mooi voorbeeld van.”

We gingen in gesprek met Toske Andreoli over haar boek ‘De mooiste tijd van je leven? Een nieuwe kijk op studiestress’. Een verhaal dat een nieuw perspectief biedt op studiestress. ‘Cursussen gericht op de student kunnen goed helpen, maar nóg beter is om te kijken naar hoe de maatschappij en het onderwijssysteem is ingericht. Daar begint de preventie van prestatiedruk pas echt!. In het onderwijs moeten we af van het idee dat je moet aantonen dat je een hulpvraag hebt voordat je hulp  krijgt. Het normaal moet zijn dat studenten onder alle omstandigheden kunnen studeren. Anders is er iets mis het met normaal,’ aldus Toske.

Kamerlid Kirsten van den Hul: ‘Ik maak me zorgen om studenten die het niet lukt om uit bed te komen voor college. Belangrijk is om naar studenten te blijven luisteren. Kleinschalige initiatieven zijn hierbij heel belangrijk. Gelukkig zie ik die heel veel, gerund door studenten zelf.’

Rector Rutger Engels: ‘Als universiteit vinden wij studentenwelzijn heel belangrijk en werken wij actief aan kansenongelijkheid. Een goed voorbeeld is ons Pre Academic Programme! Een programma dat studenten voorbereidt op studeren aan de universiteit.’

Ellen van Veen, student aan de Erasmus Universiteit: ‘Ik was heel erg onder de indruk van het feit dat onze universiteit meteen een platform ‘Are you okay out there?’ lanceerde gedurende de coronatijd. Belangrijk en fijn dat er aan ons welzijn wordt gedacht.’

Emma, student en tevens bestuurder Studentenvakbond Zwolle: ‘Wij zien dat veel studenten initiatieven opzetten. Bijvoorbeeld binnen studentenverenigingen, om elkaar een hart onder de riem te steken. Het is belangrijk om studenten deze ruimte te bieden en hen vragen mee te denken.’

Collegevoorzitter Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur van de HAN: ‘Het is belangrijk dat we beseffen dat we in hetzelfde schuitje zitten. Ook wat betreft studentenwelzijn hebben we saamhorigheid nodig. Dus niet wijzen, maar samenwerken en de verantwoordelijkheid nemen.’

Als internationale gast sloot John de Pury aan. John is de grondlegger van het StepChange framework: een inspirerend hands-on model dat gemakkelijk te vertalen is naar context van het Nederlandse hoger onderwijs.

Mentimeter

Met de Mentimeter, een online tool, is respons opgehaald bij de deelnemers. Ben je benieuwd naar waar de deelnemers vandaan kwamen, waar ze werkzaam zijn, welke vragen ze hadden voor de panelleden en hoe tevreden ze waren over het Inspiratie-event? Bekijk de respons.

Good practices studentenwelzijn

Tijdens het Inspiratie-event zijn ook inspirerende voorbeelden rondom studentenwelzijn van de leden van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn gedeeld. Wil je als hoger onderwijsprofessional sparren met gelijkgestemden over studentenwelzijn en kennis, ideeën en knelpunten delen? Meld je dan aan voor de besloten LinkedIngroep Studentenwelzijn in het hoger onderwijs.

Studentenwelzijn in de media

Het radioprogramma Spraakmakers besteedde op 27 oktober 2020  met gastsprekers ook aandacht aan studentenwelzijn. Thomas de Leeuw, bedrijfsjournalist van OCW interviewde Ellen van Veen,  studente aan de Erasmus Universiteit, en auteur Toske Andreoli van het boek ‘De mooiste tijd van je leven?’ over het belang van aandacht voor studentenwelzijn op de hoger onderwijsinstellingen. ScienceGuide plaatste het artikel ‘Corona maakt alles dubbel zo erg’.

Verankering studentenwelzijn in het hoger onderwijs

In 2019 startte de Landelijke Werkgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, VH, VSNU, Universiteit van Humanistiek, ISO, LSVB en het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Met name zijn acties ondernomen op het gebied van ambitie 1. De aandacht voor inclusief onderwijs, en ambitie 2. Volledige en laagdrempelige informatievoorziening. Dit werk in uitvoering wordt het komende jaar geïntensiveerd. Op het programma voor 2020-2021 staan themabijeenkomsten rondom de vijf ambities. Een concreet product dat volgend jaar wordt opgeleverd is een website met informatie voor studenten met een ondersteuningsbehoefte in het hoger onderwijs.

De vijf ambities van studentenwelzijn in het hoger onderwijs

De landelijke werkgroep studentenwelzijn streeft naar inclusie als uitgangspunt en diversiteit van studenten als norm in het hoger onderwijs. De werkgroep organiseert activiteiten rond 5 ambities: 1. aandacht voor inclusief hoger onderwijs studieklimaat, 2. volledige en laagdrempelige informatievoorziening, 3. intensivering financiële ondersteuning, 4. instelling specifieke organisatie en 5. continue aandacht voor bekwaamheid.

Organisatie van het Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn

Het Inspiratie-event is een initiatief van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn.

(foto’s: Marit Schreurs, ECIO)

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho