Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs

22 augustus 2019

Minister Van Engelshoven (OCW) informeerde de Tweede Kamer afgelopen najaar over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot het profileringsfonds. Het profileringsfonds in het hoger onderwijs is er voor studenten die wegens bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of naar verwachting op zullen lopen.

Het Inspectierapport ‘Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Het profileringsfonds voor studenten met een functiebeperking, nu en in de nabije toekomst’ was bij de kamerbrief gevoegd. Dit rapport verscheen in juni 2018. In dit rapport wordt beschreven wat er voor studenten met een functiebeperking is veranderd met betrekking tot het profileringsfonds na de herziening van de Wet Studiefinanciering

Gerelateerde items

Uitstel normbedrag 300 euro individuele studietoeslag bij medische beperking (update)

Factsheet Informatievoorziening | hulpvragen onderwijsprofessionals