Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

19 april 2019

Op 13 maart jl. informeerden minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media) de Tweede Kamer over hoe zij kansengelijkheid in het onderwijs willen bevorderen. Hierin wordt studentenwelzijn en de gezamenlijke aanpak genoemd.

De volgende passage is opgenomen in de kamerbrief:

‘In het hoger onderwijs hebben we specifiek oog voor studentenwelzijn. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs. Samen met de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, de Universiteit voor Humanistiek en Expertisecentrum inclusief onderwijs is een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn opgesteld. Deze ambitie richt zich op zowel studenten met psychische problemen als op studenten met een functiebeperking of op studenten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden zoals mantelzorg.’

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho