Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Debat Vaste Kamercommissie onderwijs: ‘Onderwijs en corona mbo en ho’, 5 juli 2021

foto van de Tweede Kamer

12 juli 2021

ECIO is blij dat de Tweede Kamer het belang inziet van het behoud van afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking. In het debat van 5 juli jl. debatteerde de Kamercommissie Onderwijs over de impact van corona op studenten. Meerdere commissieleden wezen erop dat ook na corona afstandsonderwijs voordelen heeft voor studenten met een beperking en dus behouden moet blijven. Dit sluit goed aan op de boodschap van de brief die Ieder(in) stuurde als input voor het wetgevingsoverleg aan de Tweede Kamercommissie OCW. Met deze brief vroeg Ieder(in) aandacht voor passende onderwijsbehoeften en maatregelen voor een inclusieve stages en overstap naar de arbeidsmarkt. ECIO onderstreept het belang hier van en heeft de brief mede ondertekend, net zoals de organisaties JongPIT, LSVb, Signo Ergo Sum, CNV Jongeren, Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) en MIND.

In de brief worden verschillende voorstellen gedaan voor het inclusiever onderwijs voor studenten met een beperking in post-coronatijd. Hieronder lichten we een paar hoofdpunten uit met reactie vanuit de Kamercommissie.

Flexibel hybride onderwijs voor optimale participatie van studenten met een beperking

Digitaal onderwijs en flexibiliteit in toetsing en aanwezigheidsplicht zijn van groot belang voor studenten met een functiebeperking. Belangrijk is om de ontstane flexibiliteit in het onderwijs ook na coronatijd vast te houden voor studenten met een beperking. Een andere belangrijke voorwaarde is dat studenten met een beperking veilig en volledig kunnen deelnemen aan het studentenleven. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de introductieperiode en het aanbieden van digitale mogelijkheden om hier aan mee te doen. Een inclusieve introductieweek vormt een belangrijke voorwaarde voor een goede landing van studenten met een functiebeperking.

De Kamerleden Van der Woude (VVD) en Gündoğan (Volt) vroegen de minister om te onderzoeken welke voordelen van online onderwijs behouden kunnen worden door hogescholen en universiteiten. De minister onderschreef dat hybride vormen van onderwijs studenten met een beperking ten goede komen, zoals online spreekuren door docenten of online tentamens.

Inclusieve stages en overstap naar de arbeidsmarkt voor studenten met een beperking

Studenten met een beperking hebben vaker een studieachterstand, studieschulden en minder werkervaring. De coronacrisis heeft deze situatie voor een deel van deze studenten verslechterd. Daarnaast hebben ze te maken met stagediscriminatie en is het hulpaanbod bij de overgang naar de arbeidsmarkt vaak niet toereikend. Daarom is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan een goede overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking.

Westerveld (GroenLinks) en Kamerlid Wassenberg (PvdD) dienden 5 juli 2021 een motie in voor onderzoek naar stagediscriminatie van studenten met een zichtbare beperking; een aanvulling op het onderzoek van Verwey-Jonker naar stagediscriminatie bij studenten met een migratieachtergrond.

Lees de brief met de oproep voor de minister voor een concrete aanpak op bovenstaande punten. Zodat voorkomen wordt dat studenten die niet aanwezig kunnen zijn, aan de kant komen te staan.

Lees hier het nieuwsbericht van Ieder(in) hierover.

Gerelateerde items

Special studiekeuze | handreiking voor overstap vervolgstudie

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag