Jury aan de slag met inzendingen ECIO Frank Award Verkiezing 2020

student aan het werk

23 november 2020

Na een succesvolle eerste ECIO Frank Award Verkiezing in 2019, krijgt de verkiezing ook dit jaar een vervolg. Een verkiezing voor studenten met een ondersteuningsvraag die dagelijks een topprestatie leveren, die niet of nauwelijks wordt erkend of opgemerkt. De inzendingen geven een goede inkijk in wat leeft onder deze studenten. De deadline voor het insturen van top-ideeën voor het inclusiever maken van de onderwijsinstellingen is inmiddels gesloten. De jury beraadt zich nu over de ontvangen inzendingen.

De kracht van studenten met een ondersteuningsvraag

Studeren met een ondersteuningsvraag vinden we een topprestatie op zich, maar we zien dat veel van deze studenten ook nog eens een inspiratiebron zijn voor andere studenten met extra ondersteuningsbehoeften. Zij willen hun onderwijsinstelling nóg inclusiever maken en zetten zich daarvoor in door initiatieven te starten of discussies te voeren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De ECIO Frank Award is een teken van erkenning voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met het te winnen geldbedrag hebben zij de mogelijkheid hun initiatieven of ideeën te stimuleren, zodat inclusief onderwijs op de eigen onderwijsinstelling verder wordt vergroot.

Wat leeft er onder de studenten met een ondersteuningsvraag?

Tal van top-ideeën hebben we ontvangen. Enkele lichten we hierbij alvast uit. Zoals ideeën waarmee studenten zich veiliger voelen in hun leeromgeving, omdat ze bijvoorbeeld een gendertransitie hebben doorgemaakt. Of tools om zonder belemmering te studeren bij auditieve beperkingen. Maar ook het delen van inspirerende verhalen om iedereen het gevoel te geven dat ze ertoe doen, voor bijvoorbeeld studenten die rondlopen met zelfmoordneigingen, een drankprobleem hebben of druk ervaren vanwege familieomstandigheden. Daarnaast zijn er tal van initiatieven ontvangen waarmee studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag elkaar kunnen treffen, oppeppen en inspireren, zowel on- als offline. Zo ook een landelijke campagne voor meer begrip én om hiermee duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan. En ideeën om medestudenten en onderwijsprofessionals deelgenoot te maken van ervaren belemmeringen en ook voor het creëren van draagvlak bij bestuur en CvB met proeftuinen rondom obstakels en mogelijkheden en om meer flexibel te kunnen studeren. Ook een idee voor het inrichten van ‘inclusieve werkplekken’ onderbouwd met literatuur en diagnoses, was een van de inzendingen.

De jury is nu aan zet

Het is geweldig om de positiviteit en de kracht van de deelnemers te lezen. Krachten die alleen zij beheersen en waarmee sommigen zelfs een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt. Nu is de jury aan zet, een hele opgave, om een selectie te maken uit deze mooie initiatieven. De juryleden van deze verkiezing zijn:

  • Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken
  • Adriana van Dooijeweert, voorzitter College voor de Rechten van Mens
  • Amma Asante, voorzitter Landelijke Cliëntenraad en oud-Tweede Kamerlid
  • Richard Horenberg, student Universiteit Utrecht en winnaar ECIO Frank Award 2019, categorie wo
  • Jelle Meuwissen, student Hogeschool Utrecht en winnaar ECIO Frank Award 2019, categorie hbo.

Het vervolgtraject rondom de selectie van de deelnemers

De jury kiest vier finalisten, Zowel twee deelnemers van hogescholen als twee deelnemers van universiteiten worden geselecteerd voor de finale. Zij maken, in samenwerking met ECIO, een videoopname waarmee zij hun verhaal toelichten. Van deze video’s worden de uiteindelijke winnaars gekozen. De uitreiking vindt plaats op 8 februari 2021 tijdens het ECIO-congres Maak van inclusie een prioriTIJD!