Artikel | Mantelzorg en het studentsucces

Mantelzorg en het studentsucces

24 augustus 2020

Het onderwijs wordt in onze complexe samenleving gezien als de sleutel tot succes. Echter, groeit tegelijkertijd in deze samenleving de vraag naar informele zorg. Een aantal studenten moeten hun studie combineren met mantelzorgtaken. Met de tijd en energie, die zij steken in mantelzorg- én studietaken, kunnen zij meer belemmeringen ervaren bij het behalen van studiepunten en het opdoen van studie-ervaringen.

Marit Schreurs onderzocht, in het kader van haar masteropleiding Sociologie aan de Universiteit Utrecht, de invloed van studeren met mantelzorgtaken op het studentsucces.

Integratie

Voor studentsucces is, volgens het model van Tinto, het integreren in de opleiding voor eerstejaars voltijdsstudenten belangrijk. Dit betreft zowel de academische als de sociale integratie van de student. Hierbij is de perceptie van de student over deze integratie van belang. Om het effect van integratie op het effect van studeren met mantelzorgtaken op het behalen van studentsucces te onderzoeken, werd integratie gebaseerd op twee dimensies:

  1. de tevredenheid over de organisatie van de opleiding;
  2. de tevredenheid over de actoren van de opleiding.

De belangrijkste aanbevelingen

  • Er is meer maatwerk nodig zodat studerende mantelzorgers zo min mogelijk belemmeringen ervaren. Het voldoen aan de eisen van de universiteit en hogescholen is moeilijker voor studenten met mantelzorgtaken. De onderzoeksresultaten laten zien dat studenten met mantelzorgtaken gemiddeld minder studiepunten behalen in het eerste jaar van hun voltijdopleiding dan studenten zonder mantelzorgtaken. Dit effect is echter klein, maar het laat wel zien dat studenten met mantelzorgtaken een risicogroep is.
  • Het is van belang dat er ook aandacht wordt besteed aan het contact met leerkrachten, faculteitsmedewerkers en medestudenten. Het onderzoek laat een positief effect zien van de tevredenheid over de actoren van de opleiding op het behalen van studiepunten door alle studenten. Zeker nu, ten tijde van het coronavirus en de start van het nieuwe schooljaar met vooral online onderwijs, is dit een belangrijk aandachtspunt.

Opbouw scriptie

In dit kwantitatieve onderzoek zijn hypotheses vanuit bestaande literatuur opgesteld en getest. Daarna zijn de resultaten van het onderzoek uitgewerkt en geanalyseerd. Naast een algemene conclusie met aanbevelingen en een beleidsadvies worden verschillende interpretaties ter discussie gesteld. Deze conclusies, adviezen en interpretaties kunnen als input dienen om het gesprek aan te gaan binnen je onderwijsinstelling.

Het conceptuele model van het onderzoek

Het conceptuele model van het onderzoek