Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Netwerk
Netwerk

18 augustus 2019

In de eerste helft van 2019 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap + studie) een inventarisatie gedaan van het aanbod aan laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo. Aanleiding voor deze inventarisatie waren twee moties van Kamerlid Bruins c.s. Zij stellen dat er steeds meer signalen zijn van toegenomen stress, prestatiedruk en psychische klachten onder ho-studenten en verzoeken tot het in kaart brengen van de mate waarin laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is in mbo-, hbo- en wo-instellingen. Daarbij roepen zij op tot de ontwikkeling van een actieplan om best practices te delen en een landelijk dekkend aanbod van laagdrempelige psychische hulpverlening op de instellingen te realiseren.

In reactie op deze moties heeft het ministerie van OCW aan ECIO verzocht het aanbod aan laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo te inventariseren. Aan de inventarisatie lagen een literatuurverkenning, gesprekken met experts en studenten en twee enquêtes ten grondslag: één onder direct betrokken medewerkers binnen mbo, hbo en wo en één onder studenten uit het hbo en wo. In deze inventarisatie zijn psychische klachten afgebakend tot studiedruk, stress en financiële zorgen.

Dit rapport bevat de resultaten van een inventarisatie van het aanbod aan laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo.

Bekijk ook de factsheet  en de presentatie over de bevindingen van het aanbod aan laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo.

Download