Dialoogsessie | input voor strategische speerpunten 2040 – reuma in werk en onderwijs

Online meeting via de laptop

16 juli 2020

Studeren met reuma

Studenten met reuma kunnen soms tegen een aantal knelpunten aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan klachten bij het sjouwen van boeken, traplopen, concentratieproblemen door vermoeidheid, en het niet (langdurig) kunnen schrijven of zitten. ECIO faciliteert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn waarin hogescholen samenwerken aan de ontwikkeling van een inclusief studieklimaat. Zodat ook studenten met een ondersteuningsvraag optimaal kunnen studeren.

Voorzieningen en hulpmiddelen voor onderwijsinstellingen

De onderwijsinstelling moet toegankelijk zijn, zowel fysiek als online. Daar zijn verschillende wettelijke regelingen voor. Onder bepaalde voorwaarden zijn er vergoedingen beschikbaar voor benodigde aanpassingen. Voor studenten met reuma geeft de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) speciale adviezen ten tijde van het coronavirus.

Strategische speerpunten 2040

Waar moet ReumaNederland zich in de komende 20 jaar op richten om het leven met reuma te verbeteren? Vanuit de Vrije Universiteit worden de komende maanden online dialoogsessies georganiseerd om antwoord te krijgen op deze vraag. Het einddoel is een set strategische speerpunten voor ReumaNederland tot 2040. Er zijn in Nederland ruim 2 miljoen mensen met een reumatische aandoening. Ook studenten ondervinden hier gevolgen van tijdens hun studie. ECIO streeft naar leren zonder belemmering en ondersteunt dit initiatief in het kader van studentenwelzijn.

Dialoogsessies voor ophalen van wensen en behoeften

Na het zomerreces organiseert ReumaNederland een reeks online dialoogsessies met patiënten, hun naasten, zorgverleners en andere partijen. Eerst een aantal sessies voor het ophalen van de wensen en behoeften van mensen met reuma, en later ook met naasten van mensen met reuma, zoals bedrijfsartsen, onderwijsinstellingen, zorgverleners enzovoort.

Online sessie voor onderwijsinstellingen

Op 19 óf 21 augustus wordt een sessie voor onderwijsinstellingen en bedrijfsartsen georganiseerd. Hier wordt ingegaan op de kansen die mensen uit het werk- en onderwijsveld zien om de behoeften van mensen met reuma te vervullen. Heb je interesse in deze sessie? Geef dan via deze link je beschikbaarheid aan. Vervolgens zal een datum worden geprikt. De sessie zal plaatsvinden via Zoom.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pim van den Dungen, P.vandenDungen@reumanederland.nl van ReumaNederland. Lees ook de informatiefolder van ReumaNederland.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho