Implementatie van UDL | internationale best practices

Towards Genuinely Inclusive Universities, 8-delige webinarserie (SIHO)

Afbeelding EU-vlag met UDL in het midden

01 juli 2021

Met een achtdelige webinarserie zoomt SIHO in op inclusiebeleid en best practices rondom de implementatie UDL in het hoger onderwijs. Naast inzichten staan het ontwikkelen van duurzaam institutioneel beleid en praktijken centraal. De reeks bestaat uit acht webinars en loopt van december 2020 tot september 2021. ECIO zet alvast enkele best practices van diverse internationale onderwijsinstellingen en organisaties hieronder uiteen. Het artikel wordt later aangevuld met informatie uit het laatste webinar dat nog zal plaatsvinden in september.

Instellingsbrede aanpak UDL

Op Odisee Hogeschool in Vlaanderen is er een UDL team opgezet. Dit team bestaat uit werknemers vanuit alle lagen van de instelling. Dit zorgt voor een instellingsbrede aanpak. Het team houdt het overzicht bij van alle aanpassingen die zijn gedaan en evalueert ze met feedback van zowel het onderwijzend personeel als de studenten.

” Met de studenten moet goed gecommuniceerd worden zodat het UDL-model ontwikkeld wordt vanuit de behoefte van de studenten. Het is ook belangrijk om goed met het onderwijzend personeel te communiceren en hen te overtuigen van het belang en de effectiviteit van de maatregelen ” – Erik Uytterhoeven, hoofd studentenvoorzieningen Odisee Hogeschool

Tools voor toegankelijk toetsen

Toegankelijk examineren is ook een thema op Howest hogeschool (Vlaanderen). Op de hogeschool zijn een testmatrix en checklist ontwikkeld om de examinering duidelijk te maken en goed te laten aansluiten op de leerdoelen van het vak. Ook passen ze het ‘tweede paar ogen principe’ toe, waarbij een collegadocent de vragen van het examen controleert op duidelijkheid en het aansluiten op het antwoordmodel. Dit zorgde in eerste instantie voor onrust onder docenten. Maar nadat ze andermans tentamens lazen kwamen ze erachter hoe onduidelijk het soms kan zijn en dat de oefening dus erg waardevol is.

Respijtdagen

Op de Royal Roads University in Canada geven een aantal docenten hun studenten ‘respijtdagen’. Dit houdt in dat er de mogelijkheid is om een van de opdrachten van het vak een aantal dagen later dan de deadline in te leveren. De meeste studenten zullen het niet nodig hebben. Maar sommigen wel door bijvoorbeeld beperkte energie of familieomstandigheden. Als docent kun je alsnog op de dag van de deadline beginnen met nakijken en je hoeft niet achter studenten aan te mailen. Hierbij is het belangrijk dat er vertrouwen is in de studenten dat zij geen misbruik maken van deze optie.

App STEMfolio

CAST is een non-profit organisatie in de Verenigde Staten die ernaar streeft om de belemmeringen om te leren weg te nemen. In de Verenigde Staten zijn er honderden Youthbuild programma’s verspreid die jongeren uit ondergerepresenteerde groepen, die niet naar school gaan, voorbereidt op een opleiding of de arbeidsmarkt. De jongeren hebben een bijdrage geleverd aan het ontwerp van de app STEMfolio. De app helpt de jongeren om te werken aan hun carrière. Met het uitvoeren van opdrachten (challenges) kunnen zij hun competenties laten zien. De app is gebaseerd op de principes van UDL. De jongeren kunnen zelf kiezen op welke manier ze hun competenties willen laten zien. Er is keuze uit verschillende challenges en deze mogen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Na het voltooien van een challenge wordt er feedback gegeven.

Onder My Folio worden de ontwikkelde vaardigheden overzichtelijk weergegeven. Dit kan de deelnemer gebruiken tijdens een sollicitatiegesprek.

Afbeelding Stemfolio

Gerelateerde items

Terugblik studiemiddag: Ontwerpen inclusieve(re) leerroutes met UDL

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt